Over dit programma

Resultaten

In deze interviewreeks leest u over de resultaten die de projecten binnen het ZonMw programma Kwaliteit Kinderopvang hebben opgeleverd. Verschillende projectleiders vertellen over de opgedane inzichten en wat de invloed hiervan is op de kwaliteit van de babyopvang, de professionalisering van medewerkers en op de ontwikkeling van het kind.

De resultaten in beeld

Klik om te vergroten

Onderzoeksprogramma

Het onderzoeksprogramma Kwaliteit Kinderopvang heeft als doel een betere verbinding tot stand te brengen tussen de praktijk van de kinderopvang en de wetenschap en zo tot betere inzichten te komen wat werkt en wat niet en waarom.
Het programma Kwaliteit Kinderopvang richtte zich op drie thema’s:

  • Onderzoek naar de kwaliteit van babyopvang
  • Effectieve interventies gericht op de professionalisering van medewerkers in de kinderopvang
  • Effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen

Het ministerie van SZW stelde 2 miljoen euro beschikbaar voor onderzoeksprojecten op deze thema’s. Dit budget is besteed aan 7 onderzoeksprojecten. Het programma had een looptijd van 2017 t/m 2022.

Waarom dit programma?

Het programma leverde kennis op voor de beleidsvorming over de kwaliteit van de babyopvang, wat nodig is voor de professionalisering van de mensen werkzaam in de kinderopvang en de effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van het kind. Met deze kennis geeft de directie Kinderopvang van het Ministerie van SZW meer richting aan onderzoek op haar beleidsterrein. Tijdens een tweetal verdiepingssessies in 2014 zijn de thema’s van het programma door de sector aangegeven voor verder onderzoek. Daarna zijn drie literatuurstudies uitgevoerd op deze thema's die kennislacunes verder hebben blootgelegd (zie downloads). Deze kennislacunes hebben input gegeven voor het programma. De uitkomsten van de onderzoeken binnen het programma zullen praktisch toepasbaar moeten zijn voor professionals in de kinderopvang.

Evaluatie

Tijdens de slotbijeenkomst van het programma Kwaliteit Kinderopvang is op 27 september 2022 gezamenlijk met experts een terugblik gegeven: wat hebben de projecten opgeleverd? En wat betekenen die resultaten voor vandaag en de toekomst, in het licht van belangrijke (beleids)ontwikkelingen als personeelstekort en gratis kinderopvang? In de evaluatie kunt u meer teruglezen over de algemene inzichten, conclusies en aanbevelingen van het programma.

Downloads

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website