Achtergrond

Beschikbaarheidsbijdrage academische centra

De universitaire medische centra (umc’s) in Nederland vervullen een topreferente functie: zij leveren een bijzondere combinatie van zeer specialistische zorg met fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor ontvangen zij jaarlijks van het ministerie van VWS een zogeheten beschikbaarheidsbijdrage academische zorg. Zie het in 2016 verschenen rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 Ministerie van VWS van de Algemene Rekenkamer, waarin ook aandacht is voor de besteding van de beschikbaarheidsbijdrage academische zorg. De UMC's werken op dit moment aan een eenduidige definitie van een ‘topreferente patiënt’, waarbij zij vastleggen hoe de beschikbaarheidsbijdrage wordt besteed en welke eigenschappen een patiënt topreferent maakt (programma ROBIJN). Meer over de achtergrond en voortgang van het programma ROBIJN is te vinden in de positioneringsnota umc's van het ministerie van VWS.

Overige ziekenhuizen

Er zijn ook STZ- en categorale ziekenhuizen die specialistische zorg bieden, gecombineerd met (voornamelijk klinisch) wetenschappelijk onderzoek. Doel van het experiment TopZorg was om vast te stellen of het meerwaarde biedt voor de patiënt wanneer niet alleen de UMC's, maar ook andere ziekenhuizen deze zorg gaan bieden gecombineerd met onderzoek. In het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg is afgesproken dat de beschikbaarheidsbijdrage academische zorg gedurende de looptijd van het programma niet zou worden opengesteld voor andere zorginstellingen.

Keuze van de ziekenhuizen

Het ministerie van VWS heeft 3 ziekenhuizen aangewezen voor deelname aan het programma TopZorg. Dit zijn de de twee topklinische algemene ziekenhuizen het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg en het categorale Oogziekenhuis Rotterdam. Deze drie ziekenhuizen werken op een aantal specifieke domeinen al aan een combinatie van specialistische zorg en onderzoek. Binnen het experiment TopZorg moeten zij de meerwaarde van deze combinatie aantonen. De gekozen domeinen zijn de expertisegebieden van de deelnemende ziekenhuizen. De Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) onderschrijft de keuze voor deze ziekenhuizen. Gedurende de looptijd van het programma TopZorg (2014-2017) zullen er geen andere ziekenhuizen aan het experiment worden toegevoegd.

Programmaduur

Om een goede evaluatie te kunnen doen was een programmaduur van 4 jaar vastgesteld. In deze 4 jaar konden de ziekenhuizen onderzoeksprojecten afronden met goed bruikbare resultaten. Aan de start van het programma werd een domeinaanvraag ingediend waarin de ziekenhuizen per gekozen domein in grote lijnen aangaven hoe de subsidie besteed zal worden. Dit werd vervolgd met uitgewerkte domeingerelateerde onderzoeksvoorstellen.

Samenwerking tussen ziekenhuizen

Voor de duur van het programma was voor de medische zorg en het onderzoek rondom het gekozen domein samenwerking vereist tussen elk van de ziekenhuizen met tenminste 1 UMC/onderzoeksinstelling.

Downloads

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website