Over dit programma

Het experiment TopZorg zal voor een periode van 4 jaar de combinatie van zeer specialistische zorg met wetenschappelijk onderzoek subsidiëren in drie niet-academische ziekenhuizen. Dit is afgesproken naar aanleiding van het onderhandelaarsakkoord medisch specialistische zorg 2014-2017.

Vaststellen meerwaarde combinatie zorg en onderzoek 

Academische ziekenhuizen in Nederland ontvangen voor de combinatie van zeer specialistische zorg en wetenschappelijk onderzoek een zogeheten beschikbaarheidsbijdrage van de overheid. Doel van het experiment TopZorg is om vast te stellen of het meerwaarde biedt om een dergelijke combinatie van zorg en onderzoek ook te faciliteren voor niet-academische ziekenhuizen. De resultaten van TopZorg zullen het ministerie van VWS input leveren voor besluitvorming rondom toekomstig beleid.

De 3 deelnemende ziekenhuizen binnen dit experiment zijn het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein, het ETZ Elisabeth in Tilburg en het Oogziekenhuis Rotterdam. Zij leveren nu al een bijzondere combinatie van zeer specialistische zorg, onderzoek en onderwijs. Binnen het programma TopZorg kunnen zij dit verder uitbreiden.

Een evaluatie zal de maatschappelijke meerwaarde van deze subsidie vaststellen. Daarbij wordt onder andere gekeken: waaraan de extra subsidie is besteed; het effect op het niveau van de patiënt, de volksgezondheid, opleiding en onderzoek; het beleid dat is ingezet om de combinatie zorg en onderzoek vorm te geven. Dit evaluatieonderzoek wordt uitgevoerd door Erasmus School of Health Policy & Management (voorheen iBMG).

ZonMw coördineert het experiment, ondersteund door een begeleidingscommissie en een onderzoekscommissie.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website