Projecten

Professionaliseren op spelbegeleiding door dialogische gesprekken

Afgerond (mei 2018 - december 2021)

Vraagstuk Jonge kinderen ontwikkelen zich in spel. Voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang is de begeleiding van spel complex. Uit onderzoek weten we dat dialogische gesprekken, waarin open vragen worden gesteld en kinderen veel ruimte krijgen om zelf ideeën te verwoorden, een grote bijdrage leveren aan de taal- en denkontwikkeling van kinderen. We onderzoeken de effectiviteit van...

Bekijk dit project

Kwaliteit van taal, spel en denken. Naar een plg-benadering voor adaptieve ondersteuning bij het daadwerkelijk toepassen van interactievaardigheden voor taal, spel en denken.

Afgerond (maart 2018 - januari 2021)

Vraagstuk Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang stimuleren de taal-, spel- en denkontwikkeling van kinderen via goede interacties. Doel van het project ‘Kwaliteit van taal, spel en denken’ was een adaptieve werkwijze te ontwikkelen die hen daarvoor (beter) toerust. Onderzoek Een projectteam van onderzoekers, opleiders, pedagogisch coaches en medewerkers van twee kinderopvangorganisaties...

Bekijk dit project

Kei in Karakter in de Kinderopvang: een onderzoek naar de deugdenaanpak in de kinderopvang

Afgerond (mei 2018 - december 2019)

Vraagstuk Voor veel peuters geldt dat een groot deel van de ervaringen die zij opdoen, plaatsvindt binnen de kinderopvang. Pedagogisch medewerkers krijgen vanuit een ‘deugdenaanpak’ concrete tools in handen, die helpen om positieve eigenschappen (deugden) in de dagelijkse praktijk te herkennen en te stimuleren. Onderzoek In dit project werd door middel van vragenlijsten, observaties en...

Bekijk dit project

Effecten van kinderopvang: profiteren kinderen in verschillende mate?

Afgerond (januari 2018 - november 2021)

Vraagstuk Dit onderzoek werpt voor de Nederlandse context licht op de uitkomsten van kinderopvanggebruik – zowel kinderdagverblijven als gastouderopvang – van dreumesen t/m de overgang naar de basisschool. Werkwijze • Secundaire analyse van longitudinale data • Een longitudinale studie van kinderen in kinderdagverblijf en gastouderopvang • Een internationaal literatuuronderzoek Uitkomst ...

Bekijk dit project

Een veilige basis: Een effectstudie naar VIPP-Babyopvang

Afgerond (september 2018 - januari 2022)

Vraagstuk De start in de kinderopvang van baby’s en de terugkeer naar het kinderdagverblijf van kinderen na een lange onderbreking kan stressvol zijn, zowel voor kinderen als ouders. In de projecten ‘Thuis in de opvang’ en ‘Terug naar de opvang’ is daarom onderzoek gedaan naar de ervaringen van kinderen, hun ouders en pedagogisch medewerkers tijdens deze periodes, met behulp van observaties,...

Bekijk dit project

Alert4you, professionalisering van medewerkers in de kinderopvang. Een verklarend onderzoek naar de werkzame factoren bij pedagogisch medewerkers.

Afgerond (april 2018 - oktober 2020)

Onderzoek Alert4you is een vorm van samenwerking, waarbij experts vanuit jeugdhulp zorgen voor kennisoverdracht naar en coaching op de werkplek van pedagogisch medewerkers (pm’ers) in de kinderopvang. Structurele samenwerking tussen pm’ers en jeugdhulpspecialisten moet zorgen voor een betere signalering van opvallend gedrag bij kinderen en voorkomen dat kinderen onnodig doorstromen naar...

Bekijk dit project

Versterken van de kwaliteit Groene Kinderdagopvang door doelgericht gebruik van de natuur als pedagogische ruimte

Afgerond (maart 2018 - januari 2022)

Vraagstuk Kinderen groeien steeds meer op in verstedelijkte en gedigitaliseerde omgevingen waarin weinig contact met natuur is. Dit heeft geleid tot flinke investeringen in Groene Kinderopvang. Er is echter weinig kennis hoe deze natuurrijke buitenruimte te gebruiken zodat dit het welzijn en de ontwikkeling van het jonge kind (0-4 jaar) ondersteunt, en daarmee de kwaliteit van de dagopvang...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website