Werkt u met uw partners aan een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag, maar komt u er alleen niet uit? Schakel dan met behulp van subsidievoucher een expert in van de Vliegende Brigade +.

De Vliegende Brigade + bestaat uit een team van experts (en organisaties) met kennis van onderdelen of bouwstenen van de aanpak voor mensen met verward gedrag. U kunt laagdrempelig een aanvraag indienen voor een voucher van maximaal € 10.000,- waarmee u een expert van de Vliegende Brigade + kunt bekostigen. In totaal is € 2.000.000,- beschikbaar gesteld voor de vouchers van de Vliegende Brigade +. 

Hoe vraagt u een voucher aan?

Het aanvragen van een voucher verloopt middels een aanvraagformulier. Voor het indienen van het aanvraagformulier doorloopt u de volgende stappen:

 1. Op onze website (zie rechts) vindt u de experts van de Vliegende Brigade + en hun contactgegevens. Op basis van de benodigde expertise kiest u één van de beschikbare experts. 
 2. U neemt zelf contact op met de expert.
 3. U maakt onderling afspraken met de expert. Daarnaast vult u gezamenlijk het aanvraagformulier in. U bent de aanvrager van de voucher, niet de expert.  
 4. U stuurt het ingevulde aanvraagformulier (incl. handtekening) op naar avg@zonmw.nl.

Beoordeling aanvraagformulier voucher

U ontvangt binnen 2 weken bericht over de eventuele toekenning van de voucher. Bij een onvolledig of onduidelijk aanvraagformulier kan aanvullende informatie worden opgevraagd. Het aanvraagformulier wordt getoetst op de volgende voorwaarden:

 • De voucher komt ten goede aan het realiseren van een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag in uw regio.
 • Uit het aanvraagformulier is helder hoe de inzet van de expert bijdraagt aan het realiseren van een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag uit de regio.
 • De voucher is aangevraagd door een publiek- of privaatrechtelijke rechtspersoon van een Nederlandse organisatie.
 • Met de voucher wordt een expert van de Vliegende Brigade + bekostigd.
 • De looptijd van de voucher bedraagt maximaal 6 maanden.
 • Het is niet mogelijk om per organisatie meerdere vouchers aan te vragen voor dezelfde expert en dezelfde bouwsteen. Het is wel mogelijk meerdere vouchers aan te vragen per expert voor verschillende bouwenstenen.

Uitvoering voucher

Na toekenning van de voucher dient u een voorschotfactuur in van maximaal 75% van het voucherbedrag. Wij verzoeken u op de factuur het vouchernummer te vermelden en aan te geven dat het een voorschot betreft. De factuur kunt u per email sturen naar factuur@zonmw.nl. Na ontvangst van de factuur wordt de betaling naar uw organisatie overgemaakt. 

Na afronding van de werkzaamheden vult u samen met de expert het verslagformulier in. Het ingevulde verslagformulier stuurt u op naar avg@zonmw.nl. Binnen 2 weken ontvangt u reactie op het verslagformulier. Na goedkeuring wordt het definitieve voucherbedrag vastgesteld en op basis van deze vaststelling kan het resterende voucherbedrag worden opgevraagd middels een eindfactuur. Vermeld ook hierbij het vouchernummer en geef aan dat het de eindafrekening betreft. De eindfactuur kunt u ook per email sturen naar factuur@zonmw.nl

U regelt onderling met de expert de uitbetaling van de gemaakte kosten naar de expert. 

Waar kunt u de experts van de Vliegende Brigade + voor inzetten?

In de afgelopen periode is door verschillende regio’s veel in beweging gezet om te komen tot een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. Er moet echter nog veel gebeuren om een landelijk dekkende sluitende aanpak te realiseren. In opdracht van het ministerie van VWS wordt, in ieder geval tot het einde van het termijn van het Schakelteam (oktober 2018), financiering (vouchers) beschikbaar gesteld waarmee experts ingezet kunnen worden voor ondersteuning bij het leggen van het fundament voor de sluitende aanpak in de regio. 

De Vliegende Brigade + kan regio’s op verschillende manieren ondersteunen:

 • Ondersteuning en begeleiding om afspraken te stimuleren, te versnellen en implementatie te bevorderen of te realiseren in het kader van een passende aanpak voor personen met verward gedrag.
 • Benutting van alles wat al in de regio in gang is gezet, en bij het borgen van datgene dat nog moet worden ontwikkeld.
 • Begeleiding van borgingsafspraken door de betrokken partijen, waaronder het ondersteunen van de organisatie- en governance structuur.

Belangrijke documenten

Contact

Heeft u een vraag over de Vouchers Vliegende Brigade +? Neem dan contact op met ons secretariaat.

Dummyfoto van een vrouw

Secretariaat Actieprogramma Verward Gedrag

Telefoonnummer+31 70 349 50 40
E-mailadresavg@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website