Bekijk welke initiatieven in uw regio worden uitgevoerd voor het verbeteren van de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met onbegrepen gedrag. Het Actieprogramma Verward Gedrag zet met deze projecten in op alle onderdelen van de keten; van vroegsignalering tot herstel. De 9 bouwstenen van het Aanjaagteam Verwarde Personen vormden de basis.

Vergroot kaart

Bij het ZonMw-actieprogramma verward gedrag kan meerdere keren per jaar subsidie aangevraagd worden voor regionale praktijkprojecten gericht op het toepassen van 1 of meer van de 9 bouwstenen voor een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag. Daardoor starten er om de paar maanden nieuwe projecten:

Contact

Portretfoto Laura Pruyn

Laura Pruyn

Regionale praktijkprojecten | ervaringsdeskundigheid | samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars

+31 70 349 54 32
avg@zonmw.nl
Portretfoto Lisanne Hogema

Lisanne Hogema

Meldpunten | vervoer | onderwijs

+31 70 349 54 32
avg@zonmw.nl
Eline Evelo

Eline Evelo

Sociaal domein | wijk-GGD

+31 70 349 52 56
avg@zonmw.nl
Merel Keizer

Merel Keizer

Kennisontwikkeling (onderzoek)

+31 70 349 54 32
avg@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website