Bekijk welke initiatieven in uw regio worden uitgevoerd voor het verbeteren van de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met onbegrepen gedrag. Het Actieprogramma Verward Gedrag zet met deze projecten in op alle onderdelen van de keten; van vroegsignalering tot herstel. De 9 bouwstenen van het Aanjaagteam Verwarde Personen vormden de basis.

De projecten naar aanleiding van de laatste rondes in 2021 zijn nog niet opgenomen in de landkaart. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Lopende projecten.

Vergroot kaart

Actieprogramma Grip op Onbegrip

Sinds oktober 2021 heeft het Actieprogramma Lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag van ZonMw een vervolg gekregen. Waar de afgelopen jaren kleinschalige en lokale projecten zijn gerealiseerd, ligt de focus van het vervolgprogramma op regionaal kennis en praktijk aan elkaar te verbinden en het verder brengen van goede praktijken. Ook de naam is veranderd.

Meer over Grip op Onbegrip

Inclusie van (psychisch) kwetsbare mensen

Kijk in 3 minuten een compilatie van afgelopen 6 talkshows! Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met talkshow, podcasts en publicaties.

Bekijk de compilatievideo

Afsluitende columns commissieleden

In deze afscheidscolumns blikken leden van de programmacommissie van het Actieprogramma Verward Gedrag terug op hun tijd als commissielid vanuit hun persoonlijke expertise.

Lees de columns

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Contact

Lisanne Hogema

Meldpunten | vervoer | onderwijs

+31 70 349 54 32
avg@zonmw.nl

Eline Evelo

Sociaal domein | wijk-GGD

+31 70 349 52 56
avg@zonmw.nl

Merel Keizer

Kennisontwikkeling (onderzoek)

+31 70 349 54 32
avg@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website