Interactieve landkaart biedt overzicht 500 projecten

Regionale praktijkprojecten

Bekijk welke initiatieven in uw regio worden uitgevoerd voor het verbeteren van de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met onbegrepen gedrag. Het Actieprogramma Verward Gedrag zet met deze projecten in op alle onderdelen van de keten; van vroegsignalering tot herstel

Ga naar de interactieve landkaart

In 2016 zijn handvatten opgesteld voor goede zorg en hulp voor mensen met verward gedrag: 9 bouwstenen, die nauw met elkaar samenhangen. Ze vormen voor gemeenten en hun samenwerkingspartners de basis voor een sluitende aanpak. De bouwstenen zijn:

  1. Inbreng mensen met verward gedrag en hun omgeving
  2. Preventie  en levensstructuur
  3. Vroegtijdige signalering
  4. Melding
  5. Beoordeling en risicotaxatie
  6. Toeleiding
  7. Passend vervoer
  8. Passende ondersteuning, zorg en straf
  9. Informatievoorziening

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Aanjaagteam verwarde personen

Het Aanjaagteam verwarde personen is in september 2015 geïnstalleerd door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Op 30 september 2016 heeft het aanjaagteam een slotbijeenkomst gehouden waarin zij hun eindrapportage hebben gepresenteerd. Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag heeft het stokje overgenomen en bouwt voort op de resultaten van het aanjaagteam én op het vele werk dat al gebeurt, lokaal, regionaal en landelijk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website