In 2016 zijn handvatten opgesteld voor goede zorg en hulp voor mensen met verward gedrag: 9 bouwstenen, die nauw met elkaar samenhangen. Ze vormen voor gemeenten en hun samenwerkingspartners de basis voor een sluitende aanpak. De bouwstenen zijn:

  1. Inbreng mensen met verward gedrag en hun omgeving
  2. Preventie  en levensstructuur
  3. Vroegtijdige signalering
  4. Melding
  5. Beoordeling en risicotaxatie
  6. Toeleiding
  7. Passend vervoer
  8. Passende ondersteuning, zorg en straf
  9. Informatievoorziening

Animatie over de 9 bouwstenen

Het Aanjaagteam Verwarde Personen heeft de sluitende aanpak op basis van 9 bouwstenen in 2016 opgesteld. In een animatie licht het Aanjaagteam de sluitende aanpak en bouwstenen toe.

Aanjaagteam verwarde personen

Het Aanjaagteam verwarde personen is in september 2015 geïnstalleerd door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Op 30 september 2016 heeft het aanjaagteam een slotbijeenkomst gehouden waarin zij hun eindrapportage hebben gepresenteerd. Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag heeft het stokje overgenomen en bouwt voort op de resultaten van het aanjaagteam én op het vele werk dat al gebeurt, lokaal, regionaal en landelijk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website