Met het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag (AVG) droeg ZonMw bij aan een goed werkende aanpak voor ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. Inmiddels is dit programma afgesloten en is er een vervolg: het Actieprogramma Grip op Onbegrip.

Uitgelicht

Eindevaluatie programma

Gedurende de looptijd en in de eindfase van het Actieprogramma Verward Gedrag zijn diverse (tussen)evaluaties uitgevoerd om zicht te krijgen op de resultaten en opbrengsten van het actieprogramma.

Bekijk de (eind)evaluaties

Praktijkprojecten & resultaten

Kaartje van Nederland waarop de spreiding van de projecten te zien is

Bekijk welke initiatieven in uw regio zijn uitgevoerd voor het verbeteren van de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met onbegrepen gedrag. Het Actieprogramma Verward Gedrag zet met deze projecten in op alle onderdelen van de keten; van vroegsignalering tot herstel.

Bekijk de praktijkprojecten

Interviewreeks projecten

Projectleiders, casemanagers en ervaringsdeskundigen vertellen in verschillende interviewreeksen over de resultaten van projecten.

Interviewreeks Verward Gedrag

Vervolgprogramma: Grip op Onbegrip

Het Actieprogramma Grip op Onbegrip ondersteunt regionale, lerende netwerken. Daarin werken het sociaal-, zorg- én veiligheidsdomein samen voor mensen met onbegrepen gedrag. Grip op Onbegrip is een vervolg op het Actieprogramma Verward Gedrag. Dit vervolgprogramma richt zich op het regionaal verbinden van kennis en praktijk en het verder brengen van goede praktijken.

Meer informatie

Inclusie van (psychisch) kwetsbare mensen

Kijk in 3 minuten een compilatie van afgelopen 6 talkshows! Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met talkshow, podcasts en publicaties.

Bekijk de compilatievideo

Afsluitende columns commissieleden

In deze afscheidscolumns blikken leden van de programmacommissie van het Actieprogramma Verward Gedrag terug op hun tijd als commissielid vanuit hun persoonlijke expertise.

Lees de columns

Actueel

‘Uiteindelijk willen we de beste zorg en ondersteuning voor kwetsbare burgers’

Samen werken, leren en verbeteren om de beste zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan mensen met onbegrepen gedrag. Dat is waar de huidige subsidieoproepen vanuit het Actieprogramma Grip op Onbegrip voor bedoeld zijn. ‘Er is namelijk geen blauwdruk voor een optimale samenwerking, omdat het per regio kan verschillen wat er nodig is,’ legt Eline Evelo uit. Zij is programmamanager en vertelt over de twee subsidieoproepen die zijn geopend om de...

Nieuws

Vooraankondiging subsidierondes implementatie passende zorg

28 juni wordt de subsidieronde 'Implementatie van kennis en interventies voor passende zorg in de praktijk' opengesteld. Het gaat om een gezamenlijke subsidieoproep vanuit de programma’s Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG), DoelmatigheidsOnderzoek (DO), Actieprogramma Grip op Onbegrip (AGO) en Translationeel Onderzoek (TO) voor de implementatie, verspreiding of doorgeleiding van kennis en interventies die bijdragen aan passende zorg in de praktijk....

Nieuws

Van Transactie naar interactie

In vier jaar tijd financierden wij zo’n 800 projecten en initiatieven om mensen met onbegrepen gedrag beter te kunnen helpen. Wat heeft dit opgeleverd en hoe gaan we verder?

Pagina

Oproep tot verbinding zorg-, veiligheids- en sociaal domein

ZonMw heeft vanuit het Actieprogramma Grip op Onbegrip nieuwe subsidieoproepen opengesteld om de verbinding tussen verschillende domeinen te versterken of aan te gaan. Want zo kom je tot sterke netwerken voor mensen die tijdelijk de grip op het leven kwijt zijn. Het gaat om het opzetten van een Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag of het versterken van samenwerkingsverbanden ten behoeve van mensen met onbegrepen gedrag met (zeer) complexe...

Nieuws
Toon meer

Subsidieoproepen

Landelijk begeleidings- en onderzoekstraject Grip op Onbegrip

Onderwerpen

  • Leer- en verbeterproces
  • Grip op onbegrip
  • Monitorings- en effectonderzoek
  • Regionale Kenniswerkplaatsen onbegrepen gedrag
  • Zorg-, Veiligheids-, en Sociaal Domein

 

Onderdeel van programma

Actieprogramma Grip op Onbegrip

Geplaatst op

4 augustus 2022

Deadline

22 november 2022,
14.00 uur

Bekijk

Agenda

Toon alle agenda-items

Contact

Portretfoto Lisanne Hogema

Lisanne Hogema

Meldpunten | vervoer | onderwijs

+31 70 349 54 70
avg@zonmw.nl
Eline Evelo

Eline Evelo

Sociaal domein | wijk-GGD

+31 70 349 54 70
avg@zonmw.nl
Merel Keizer

Merel Keizer

Kennisontwikkeling (onderzoek)

+31 70 349 54 70
avg@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website