In de Nederlandse media en politiek is steeds meer aandacht voor incidenten rondom mensen die verward gedrag vertonen. Het gaat om mensen die grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Met het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag (AVG) draagt ZonMw bij aan een goed werkende aanpak voor ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving.  

Uitgelicht

Amersfoort verbetert samenwerking rond psychische kwetsbaarheid

Connie Mensink

De gemeente Amersfoort, de wijk- en FACT-teams en aanbieders van bemoeizorg hebben zich in Amersfoort verenigd achter een duidelijk doel: passende ondersteuning voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Die aanpak helpt mensen met problemen op verschillende levensgebieden.

Lees het interview

Vraag nu subsidie aan

Schematische weergave programmalijnen Actieprogramma Verward Gedrag

Er zijn diverse subsidiemogelijkheden beschikbaar, uiteenlopend van uitvoeringssubsidies tot trainingen tot subsidies voor het inschakelen van experts.

Subsidiemogelijkheden

Leren & participeren in de wijk

Foto van geïnterviewde projectbetrokkenen in Enkhuizen

In Enkhuizen gaan ervaringsdeskundigen op huisbezoek bij huurders van Welwonen die kampen met psychiatrische problemen. Door contact van mens tot mens willen ze het isolement van deze bewoners verminderen.

Duo’s ondersteunen wijkbewoners met psychische problemen

Praktijkprojecten & resultaten

Kaartje van Nederland waarop de spreiding van de projecten te zien is

Inmiddels zijn er al meer dan 250 praktijkprojecten gestart met het verbeteren van de hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving. Zij richten zich op één of meer bouwstenen voor een goed werkende aanpak van verward gedrag.

Bekijk de praktijkprojecten

Subsidie en inzichten voor gemeenten

Abstracte weergave van het sociaal domein

Wilt u weten welke subsidiemogelijkheden er voor uw gemeente zijn? Of welke ervaringen en inzichten er zijn uit onderzoek? Bekijk het overzicht van subsidiemogelijkheden en projectresultaten. 

Overzicht subsidies en projectresultaten

Actueel

Volg via RSS

Ervaringsdeskundigen ggz aan zet!

De afgelopen weken startten 39 kleinschalige initiatieven door ervaringsdeskundigen. In de projecten staat de inbreng van ervaringsdeskundigen ten behoeve van (ex-)ggz-patiënten in de gemeente, buurt of instelling centraal. Het gaat bijvoorbeeld om het leiden van een (herstel)groep of het opzetten van een (digitaal) platform.

Nieuws

Blog Harold Brouwer: een dag van Wijk-GGD'er

Harold Brouwer, Wijk-GGD'er, werkt op het snijvlak van veiligheid en zorg en verbindt deze domeinen. Hij kent de huisarts, heeft contact met de supermarkteigenaar en legt lijntjes met politie en woningbouwcorporatie. In een vroeg stadium bepaalt hij samen met (zorg)ketenpartners welke aanpak en zorg iemand nodig heeft. Harold neemt ons mee in zijn dag als Wijk-GGD'er. Een bakje bami is zon is aanleiding voor Harold om poolshoogte te nemen.

Nieuws
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Subsidieoproepen

Volg via RSS

Regionale aanpak verward gedrag

Onderwerpen

  • verward gedrag
  • implementatie
  • praktijkprojecten
  • regionale goed werkende aanpak

Onderdeel van programma

Actieprogramma lokale initiatieven mensen met Verward Gedrag

Geplaatst op

30 juli 2019

Deadline

8 oktober 2019,
14.00 uur

Bekijk

Agenda

Webinar subsidieoproepen verward gedrag

Wilt u meer weten over de subsidieoproepen subsidieoproepen Regionale aanpak verward gedrag en Integraal aanbod zorg en begeleiding? Sluit dan aan tijdens het webinar.

Lees meer

Projectleidersbijeenkomst 'Passend vervoer van mensen met verward gedrag'

Op woensdag 18 september van 14.00 – 17.00 is de projectleidersbijeenkomst van vervoerspilots van het ZonMw-Actieprogramma lokale initiatieven voor personen met Verward Gedrag in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst worden kennis en ervaringen uitgewisseld. Daarnaast worden landelijke ontwikkelingen omtrent vervoer besproken en wordt er vooruit geblikt op de subsidiemogelijkheden voor 2020.  

Lees meer

Slotcongres Geweld tegen psychiatrische patiënten

Dit congres wordt georganiseerd ter afsluiting van het NWO-programma Geweld tegen psychiatrische patiënten. Binnen dit programma zijn 12 omvangrijke onderzoeks- en innovatieprojecten uitgevoerd, met als doel om het slachtofferschap van psychiatrische patiënten te verminderen.

Lees meer

Zorgsalon Technologie, bewegingsvrijheid en dementie: wat, waarom en voor wie?

Voor veel mensen met dementie is het belangrijk zo lang mogelijk mee te kunnen blijven doen in het dagelijks leven. Technologische hulpmiddelen kunnen hierbij van grote meerwaarde zijn. In de praktijk blijkt echter dat een vruchtbare toepassing van technologie niet altijd vanzelfsprekend is. In deze zorgsalon van TRANZO (de academische werkplaats ouderenzorg in Tilburg) wordt stilgestaan bij kansen en uitdagingen van technologie in de zorg voor...

Lees meer
Toon alle agenda-items

Contact

Portretfoto Laura Pruyn

Laura Pruyn

Regionale praktijkprojecten | ervaringsdeskundigheid | samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars

Telefoonnummer+31 70 349 54 70
E-mailadresavg@zonmw.nl
Portretfoto Lisanne Hogema

Lisanne Hogema

Meldpunten | vervoer | onderwijs

Telefoonnummer+31 70 349 54 70
E-mailadresavg@zonmw.nl
Eline Evelo

Eline Evelo

Sociaal domein | wijk-GGD

Telefoonnummer+31 70 349 54 70
E-mailadresavg@zonmw.nl
Merel Keizer

Merel Keizer

Kennisontwikkeling (onderzoek)

Telefoonnummer+31 70 349 54 70
E-mailadresavg@zonmw.nl
Maroun Nader

Maroun Nader

Beschermd wonen

Telefoonnummer+31 70 349 54 70
E-mailadresavg@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website