Met het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag (AVG) droeg ZonMw bij aan een goed werkende aanpak voor ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. Inmiddels is dit programma afgesloten en is er een vervolg: het Actieprogramma Grip op Onbegrip.

Uitgelicht

Eindevaluatie programma

Gedurende de looptijd en in de eindfase van het Actieprogramma Verward Gedrag zijn diverse (tussen)evaluaties uitgevoerd om zicht te krijgen op de resultaten en opbrengsten van het actieprogramma.

Bekijk de (eind)evaluaties

Praktijkprojecten & resultaten

Kaartje van Nederland waarop de spreiding van de projecten te zien is

Bekijk welke initiatieven in uw regio zijn uitgevoerd voor het verbeteren van de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met onbegrepen gedrag. Het Actieprogramma Verward Gedrag zet met deze projecten in op alle onderdelen van de keten; van vroegsignalering tot herstel.

Bekijk de praktijkprojecten

Interviewreeks projecten

Projectleiders, casemanagers en ervaringsdeskundigen vertellen in verschillende interviewreeksen over de resultaten van projecten.

Interviewreeks Verward Gedrag

Vervolgprogramma: Grip op Onbegrip

Het Actieprogramma Grip op Onbegrip ondersteunt regionale, lerende netwerken. Daarin werken het sociaal-, zorg- én veiligheidsdomein samen voor mensen met onbegrepen gedrag. Grip op Onbegrip is een vervolg op het Actieprogramma Verward Gedrag. Dit vervolgprogramma richt zich op het regionaal verbinden van kennis en praktijk en het verder brengen van goede praktijken.

Meer informatie

Inclusie van (psychisch) kwetsbare mensen

Kijk in 3 minuten een compilatie van afgelopen 6 talkshows! Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met talkshow, podcasts en publicaties.

Bekijk de compilatievideo

Afsluitende columns commissieleden

In deze afscheidscolumns blikken leden van de programmacommissie van het Actieprogramma Verward Gedrag terug op hun tijd als commissielid vanuit hun persoonlijke expertise.

Lees de columns

Actueel

Oproep tot verbinding zorg-, veiligheids- en sociaal domein

ZonMw heeft vanuit het Actieprogramma Grip op Onbegrip nieuwe subsidieoproepen opengesteld om de verbinding tussen verschillende domeinen te versterken of aan te gaan. Want zo kom je tot sterke netwerken voor mensen die tijdelijk de grip op het leven kwijt zijn. Het gaat om het opzetten van een Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag of het versterken van samenwerkingsverbanden ten behoeve van mensen met onbegrepen gedrag met (zeer) complexe...

Nieuws

Een vliegende start voor het Actieprogramma Grip op Onbegrip

Van kenniswerkplaatsen onbegrepen gedrag tot samenwerkingsverbanden tussen veiligheid en zorg: het ZonMw Actieprogramma Grip op Onbegrip is uit de startblokken. Programmamanager Lisanne Hogema vertelt over de focus hiervan, over de nieuwe projecten die zijn gestart en over wat nog komen gaat. ‘Dit programma is veelzijdig, maar onze stip op de horizon is duidelijk. Sterke netwerken bouwen voor mensen die tijdelijk de grip op het leven kwijt zijn.’

Nieuws

HUB privacy en gegevensdeling beschikbaar

De HUB privacy en gegevensdeling in het sociaal domein en het zorg- en veiligheidsdomein is gelanceerd! Deze HUB richt zich op beleidsmedewerkers, privacy-deskundigen en uitvoeringsprofessionals die handvatten zoeken om privacy en gegevensdeling zorgvuldig in te richten. Op de HUB wordt gevalideerde kennis beschikbaar gesteld omtrent privacy en gegevensdeling in het sociaal domein en het zorg- en veiligheidsdomein.

Elders gezien

Kwaliteitssysteem ervaringsdeskundigen in de maak

'Het werk van ervaringsdeskundigen is niet in standaardprotocollen te vangen,' zegt Daantje Daniëls, voorzitter van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd). Maar voor verdere professionalisering werkt de vereniging toch aan een kwaliteitssysteem. 'Want we laten ons niet meer afschepen met een VVV-bon.' Voor het ontwikkelen van het kwaliteitssysteem werkt de VvEd samen met onder meer Kenniscentrum Phrenos en Trimbos, in opdracht van ZonMw.

Elders gezien
Toon meer

Subsidieoproepen

Agenda

Toon alle agenda-items

Contact

Portretfoto Lisanne Hogema

Lisanne Hogema

Meldpunten | vervoer | onderwijs

+31 70 349 54 70
avg@zonmw.nl
Eline Evelo

Eline Evelo

Sociaal domein | wijk-GGD

+31 70 349 54 70
avg@zonmw.nl
Merel Keizer

Merel Keizer

Kennisontwikkeling (onderzoek)

+31 70 349 54 70
avg@zonmw.nl
Maroun Nader

Maroun Nader

Beschermd wonen

+31 70 349 54 70
avg@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website