Kenniswerkplaatsen richten zich op het realiseren van een passend ondersteuningsaanbod in de regio voor mensen met onbegrepen gedrag en hun omgeving. In een kenniswerkplaats werken praktijkprofessionals, beleid, onderzoek en opleidingen samen met mensen met onbegrepen gedrag en hun naasten.

In een kenniswerkplaats gaat het om:   

  • het oppakken van regionale vraagstukken;
  • uitwisselen van kennis en ervaring en
  • werken aan oplossingen.

De opzet van een kenniswerkplaats verloopt in 2 fasen:

  1. Met een startimpuls gedurende 4 maanden de kenniswerkplaats opzetten, gezamenlijke doelen bepalen en inhoudelijke thema’s kiezen.
  2. Na de startimpuls kan een uitgewerkt plan worden ingediend voor een regionale kenniswerkplaats.

Gestreefd wordt naar een landelijk dekkend netwerk van ongeveer 20 kenniswerkplaatsen.
Deze subsidiemogelijkheid wordt herhaald in 2023.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website