Doel van dit traject is om lokale of regionale initiatieven te ondersteunen waarbij ggz-instellingen zich richten op preventie in de wijk om maatschappelijke uitval als gevolg van ggz-problematiek te voorkomen en de mentale gezondheid en veerkracht van burgers te vergroten.

In het rapport Samen werken aan een mentaal gezonde samenleving: Bouwstenen voor mentale gezondheidsbevordering en preventie van het Trimbos-instituut wordt aangegeven dat 40% van de Nederlanders tenminste één keer in hun leven te maken krijgt met mentale problemen die hun functioneren beperken en soms zelfs leiden tot een ontwricht leven[1]. Deze problemen worden momenteel niet in samenhang tussen relevante partijen opgelost, maar individueel bij bijvoorbeeld de huisarts of de geestelijke gezondheidszorg. Daarbij zijn de wachttijden in de ggz vaak lang[2] en de instroom van cliënten in de ggz neemt alleen maar toe[3]. Ook de coronacrisis heeft de druk op het mentale welbevinden van burgers vergroot. In het rapport pleit het Trimbos-instituut voor een gezamenlijke aanpak die zich richt op een levensloopbenadering in alle leefomgevingen (zowel thuis, in de wijk als op werk), waarbij data-, en kennisgestuurd wordt gewerkt en wordt ingezet op een samenhangende mix aan maatregelen[4]. De levensloopbenadering richt zich op het tijdig signaleren van potentiële problematiek om erger te voorkomen. Hierbij kunnen “effectieve preventieve interventies worden ingezet op sleutelmomenten in het leven”[5].

[1] Trimbos-instituut (2021), p.5 | [2] Factsheet Wachttijden in de ggz | [3] Discussienota Zorglandschap ggz, p.5 | [4] Trimbos-instituut (2021), p.15-16 | [5] Trimbos-instituut (2021), p.9 | [6] Discussienota Zorglandschap ggz, p.7

Projecten met startsubsidie

Projecten met uitvoeringssubsidie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website