Op deze pagina vindt u een overzicht van nog te verwachten, openstaande en gesloten subsidiemogelijkheden vanuit het Actieprogramma Grip op Onbegrip.

Veelgestelde vragen over uitbreiding Actieprogramma Grip op Onbegrip

Actueel

Startfinanciering Kwartiermaker Zorg & Veiligheid

Regeling online: 20 februari 2023
De regeling staat open tot en met 31 december 2023

Grip op Onbegrip: domeinoverstijgend samenwerken in hotspots en veiligheidsregio's

Subsidieoproeptekstonline: 15 maart 2023
•    Deadline 1: 20 april 2023
•    Deadline 2: 23 mei 2023
•    Deadline 3: 2 oktober 2023
Deze subsidieoproep wordt ook in 2024 opengesteld

Vroegsignalering en opvolging in de wijk

Subsidieoproeptekst online: 13 maart 2023
•    Deadline 1: 23 mei 2023
•    Deadline 2: 2 oktober 2023
Deze subsidieoproep wordt ook in 2024 opengesteld

Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag

Subsidieoproeptekst online: 13 maart  2023
Mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor:
-    Startimpuls;
-    Uitgewerkte aanvragen;
-    Aanvullende inhoudelijke projectvoorstellen.
•    Deadline 1: 23 mei 2023
•    Deadline 2: 2 oktober 2023
Deze subsidieoproep wordt ook in 2024 opengesteld

Toekomstige subsidiemogelijkheden

Praktijkgericht onderzoek onbegrepen gedrag

Subsidieoproeptekst online: verwacht in maart 2023
Deadline indienen subsidieaanvragen: verwacht in mei 2023

Gesloten subsidieoproepen

Subsidieoproep Zorg en Veiligheid – Domein overstijgend samenwerken

Open: 14 juli 2022
Sluiting: 11 oktober 2022

Partijen uit de veiligheidsregio’s konden aanvragen indienen gericht op het inrichten van een leer- en verbetercyclus, en daaraan verbonden 2 of meerdere inhoudelijke thema’s.

Meer informatie

Subsidieoproep Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag

Open: 12 juli 2022
Sluiting: 11 oktober 2022

Voor de startfase konden potentiële regionale kenniswerkplaatsen een startsubsidie aanvragen voor een periode van 4 maanden. Na afloop van deze startfase van 4 maanden kunnen uitgewerkte subsidievragen worden ingediend die bestaan uit een regionale visie en een aantal samenhangende projecten.

Meer informatie

Subsidieoproep Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag

Open: 14 februari 2022
Sluiting: 31 mei 2022

Voor de startfase konden potentiële regionale kenniswerkplaatsen een startsubsidie aanvragen voor een periode van 4 maanden. Na afloop van deze startfase van 4 maanden kunnen uitgewerkte subsidievragen worden ingediend die bestaan uit een regionale visie en een aantal samenhangende projecten.

Meer informatie

Subsidieoproep Zorg en Veiligheid – Domein overstijgend samenwerken

Open: 1 februari 2022
Sluiting: 12 april 2022

Partijen uit de veiligheidsregio’s kunnen aanvragen indienen gericht op het inrichten van een leer- en verbetercyclus, en daaraan verbonden 2 of meerdere inhoudelijke thema’s.

Meer informatie

Subsidieoproep Startfase regionale kenniswerkplaatsen

Open: 16 augustus 2021
Sluiting: 26 oktober 2021

Voor de startfase konden potentiële regionale kenniswerkplaatsen een startsubsidie aanvragen voor een periode van 4 maanden. Na afloop van deze startfase van 4 maanden kunnen uitgewerkte subsidievragen worden ingediend die bestaan uit een regionale visie en een aantal samenhangende projecten.

Meer informatie

Subsidieoproep Zorg & veiligheid

Open: 19 augustus 2021
Sluiting: 14 oktober 2021

Partijen uit de veiligheidsregio’s konden aanvragen indienen gericht op het inrichten van een leer- en verbetercyclus, en daaraan verbonden 2 of meerdere inhoudelijke thema’s.

Meer informatie

Subsidieoproepen 'Mentale veerkracht in de wijk'

Open: 7 september 2021
Sluiting: 19 oktober
2021

Er waren 2 subsidiemogelijkheden beschikbaar:

Subsidieoproep samenwerking politie & zorg op straat

Open: 9 september 2021
Sluiting: 14 november 2021

Deze subsidieoproep is gericht op het versterken van de samenwerking tussen politie en zorg op straat, zodat mensen die tijdelijk de grip op het leven kwijt zijn sneller passende hulpverlening ontvangen.

Meer informatie

Subsidieoproep implementatie wijk-GGD'er V

Open: 20 september 2021
Sluiting: 4 november 2021

Er kon subsidie worden aangevraagd voor het uitvoeren van een pilot met de wijk-GGD’er in uw gemeente. De wijkfunctionaris hoeft niet per se in dienst te zijn van een GGD. Het gaat om het concept van de wijk-GGD’er zoals deze in 47 andere gemeenten reeds succesvol is uitgerold. U wordt hierbij ondersteund en begeleid door het CCV.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website