U kunt bij ZonMw subsidie aanvragen binnen openstaande subsidieoproepen. Op deze pagina vindt u een overzicht van nog te verwachten, openstaande en gesloten subsidieoproepen vanuit het Actieprogramma Grip op Onbegrip.

Openstaande subsidieoproepen

Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag

SubsidierondePlanning
Startimpuls (ronde 3)

Oproeptekst online: 12 juli 2022
Deadline indienen subsidieaanvragen: 11 oktober 2022        
Startdatum projecten: uiterlijk 1 januari 2023

Zorg & Veiligheid – domeinoverstijgend samenwerken

SubsidierondePlanning
Zorg & Veiligheid (ronde 3)

Oproeptekst online: 12 juli 2022
Deadline indienen subsidieaanvragen: 11 oktober 2022        
Startdatum projecten: uiterlijk maart 2023

Nog te verwachten subsidieoproepen

Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag

SubsidierondePlanning
Uitgewerkte aanvraag (ronde 2)      

Oproeptekst online: 1 november 2022
Deadline indienen subsidieaanvragen: 31 januari 2023        
Startdatum projecten: uiterlijk 1 mei 2023

 

Gesloten subsidieoproepen

Subsidieoproep Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag

Open: 14 februari 2022
Sluiting: 31 mei 2022

Voor de startfase kunnen potentiële regionale kenniswerkplaatsen een startsubsidie aanvragen voor een periode van 4 maanden. Na afloop van deze startfase van 4 maanden kunnen uitgewerkte subsidievragen worden ingediend die bestaan uit een regionale visie en een aantal samenhangende projecten.

Meer informatie

Subsidieoproep Zorg en Veiligheid – Domein overstijgend samenwerken

Open: 1 februari 2022
Sluiting: 12 april 2022

Partijen uit de veiligheidsregio’s kunnen aanvragen indienen gericht op het inrichten van een leer- en verbetercyclus, en daaraan verbonden 2 of meerdere inhoudelijke thema’s.

Meer informatie

Subsidieoproep Startfase regionale kenniswerkplaatsen

Open: 16 augustus 2021
Sluiting: 26 oktober 2021

Voor de startfase konden potentiële regionale kenniswerkplaatsen een startsubsidie aanvragen voor een periode van 4 maanden. Na afloop van deze startfase van 4 maanden kunnen uitgewerkte subsidievragen worden ingediend die bestaan uit een regionale visie en een aantal samenhangende projecten.

Meer informatie

Subsidieoproep Zorg & veiligheid

Open: 19 augustus 2021
Sluiting: 14 oktober 2021

Partijen uit de veiligheidsregio’s konden aanvragen indienen gericht op het inrichten van een leer- en verbetercyclus, en daaraan verbonden 2 of meerdere inhoudelijke thema’s.

Meer informatie

Subsidieoproepen 'Mentale veerkracht in de wijk'

Open: 7 september 2021
Sluiting: 19 oktober
2021

Er waren 2 subsidiemogelijkheden beschikbaar:

Subsidieoproep samenwerking politie & zorg op straat

Open: 9 september 2021
Sluiting: 14 november 2021

Deze subsidieoproep is gericht op het versterken van de samenwerking tussen politie en zorg op straat, zodat mensen die tijdelijk de grip op het leven kwijt zijn sneller passende hulpverlening ontvangen.

Meer informatie

Subsidieoproep implementatie wijk-GGD'er V

Open: 20 september 2021
Sluiting: 4 november 2021

Er kon subsidie worden aangevraagd voor het uitvoeren van een pilot met de wijk-GGD’er in uw gemeente. De wijkfunctionaris hoeft niet per se in dienst te zijn van een GGD. Het gaat om het concept van de wijk-GGD’er zoals deze in 47 andere gemeenten reeds succesvol is uitgerold. U wordt hierbij ondersteund en begeleid door het CCV.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website