Welzijn direct meenemen bij beleidskeuzes tijdens pandemie

Wanneer bij het maken van beleidskeuzes het monitoren van welzijn bij de start en tijdens een pandemie of andere gezondheidscrisis wordt meegenomen, kunnen onbedoelde neveneffecten worden meegewogen in het maken van crisisbeleid.

Zulke neveneffecten zijn bijvoorbeeld de verslechtering in welzijn van de jeugd tijdens en na de coronapandemie. Dit is de conclusie van het Netwerk Gezondheidsonderzoek bij Rampen (Netwerk GOR) na 3 jaar onderzoek naar de gevolgen van de coronapandemie. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van het onderzoek.

Het volledige nieuwsbericht is te vinden op de website van het RIVM