Vooraankondiging subsidieronde technologieën ter ondersteuning van therapieontwikkeling COVID-19

ZonMw is voornemens om een subsidieoproep open te stellen over de ontwikkeling van innovatieve technologieën voor de behandeling van COVID-19. De inzet van deze technologieën is belangrijk voor een sneller herstel na een COVID-19 infectie. Daarnaast is het van belang dat deze technologieën kunnen worden ingezet bij de behandeling van andere infectieziekten als voorbereiding op volgende pandemieën. Lees het nieuwsbericht voor meer informatie.

Ontwikkeling van technologieën voor therapieën

Het doel van deze oproep is het stimuleren van (door)ontwikkeling van (sleutel)technologieën voor de ontdekking en ontwikkeling van therapieën voor COVID-19. Voorbeeld hiervan zijn innovatieve platforms die kunnen bijdragen aan een breed spectrum en/of specifieke therapeutica en profylactica, of experimentele in vitro en in vivo modellen voor de validatie en verdere ontwikkeling van nieuwe therapieën. Dit is nodig voor onbeschermde groepen en om snel te anticiperen bij een nieuwe gevaarlijke variant van het virus. Hiernaast draagt het bij aan de voorbereiding op nieuwe infectieziekten, door het verder aanjagen en opschalen van nieuwe veelbelovende ontwikkelingen.

Ruimte voor nieuwe ideeën en onverwachte doorbraken

De oproep biedt de ruimte voor nieuwe ideeën/inzichten en onverwachte doorbraken. Dit betekent dat bij de subsidieaanvraag de basis- en werkingsprincipes van de technologie duidelijk zijn, maar het experimenteel bewijs nog ontbreekt (TRL 1). In het project wordt een proof-of-concept, methode om de praktische haalbaarheid van een technologie te bepalen, ontwikkeld van deze technologie (TRL 3). Deze zogenaamde doorbraakprojecten vormen een basis voor nieuwe onderzoekslijnen en samenwerkingsverbanden in de toekomst.

We verwachten dat enkele van deze experimentele onderzoeken resulteren in baanbrekende ontdekkingen die kunnen leiden tot nieuwe onderzoekslijnen en oplossingsrichtingen met potentieel grote klinische impact. Daarbij accepteren we dat dit voor een deel van de projecten niet zal gelden (“High Risk-High Gain” projecten).

Multidisciplinaire samenwerking

Met deze oproep leggen we een basis voor een multidisciplaire samenwerking tussen medische en technologische experts. Deze dienen in een consortium samen te werken.

Criteria

De algemene ZonMw-criteria vormen de basis voor de criteria voor relevantie en kwaliteit. Deze vindt u in de procedure brochure aanvragers. De oproep specifieke relevantie- en kwaliteitscriteria vindt u in de subsidieoproep. De voorwaarden en criteria die worden opgenomen in de gepubliceerde subsidieoproep zijn leidend. Houd de subsidiekalender in de gaten voor meer informatie over deze subsidieoproep.

Heeft u vragen? Neem dan contact op via covid19 [at] zonmw.nl (covid19[at]zonmw[dot]nl).

Meer informatie