Vooraankondiging subsidieoproep voor onderzoek naar humane meetmodellen

Gezondheidsonderzoek dat van goede voorspellende waarde is voor de situatie in de mens is belangrijk. Humane meetmodellen nemen de mens als uitgangspunt. Het gebruik van deze humane meetmodellen maakt het mogelijk om onderzoek beter voorspelbaar en sneller toepasbaar te maken voor de patiënt. Om de ontwikkeling van humane meetmodellen te stimuleren, zijn de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), ZonMw en Health~Holland (Topsector Life Sciences & Health) van plan om begin mei een nieuwe subsidieoproep open te stellen. De oproep is gericht op doorontwikkeling van humane meetmodellen.

Programma Humane Meetmodellen

SGF, Health~Holland, NWO-domein TTW en ZonMw hebben samen het onderzoeksprogramma ‘Humane Meetmodellen’ opgezet. In dit programma wordt door publiek-private samenwerkingen bijgedragen aan effectiever gezondheidsonderzoek voor de mens dat minder afhankelijk is van proefdieronderzoek. Twee eerdere succesvolle financieringsrondes hebben geleid tot de financiering van 13 projecten waarbij in totaal meer dan 9 miljoen euro beschikbaar werd gesteld aan publiek-private samenwerkingsprojecten. 

Subsidieoproep

De aankomende subsidieoproep Human Measurement Models: Next Steps in Model Development is gericht op het doorontwikkelen van veelbelovende humane meetmodellen. Voor deze subsidieoproep wordt PPS-subsidie beschikbaar gesteld. De PPS-voorwaarden zijn daarom van toepassing, waaronder een verplichte cofinancieringseis.

Informatiebijeenkomst

Begin juni organiseren we een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden in de subsidieoproep. Tijdens deze bijeenkomst lichten we de subsidieoproep en de bijbehorende (PPS-) voorwaarden toe en kunnen we vragen beantwoorden. 

Meer informatie

Houd onze website en LinkedIn-pagina in de gaten. Binnenkort volgt meer informatie. 

 

Bron: SGF