Vooraankondiging HTA: Methodologie voor het meten en evalueren van arbeidsinzet.

Methodologie
Vooraankondiging nieuwe subsidieoproep HTA: Methodologie voor het meten en evalueren van arbeidsinzet.

Meer informatie

Aanleiding
Deze subsidieoproep heeft als doel om onderzoeksmethodes, (statistische) analysemethodes en uitkomstmaten te (door)ontwikkelen en/of verder valideren die helpen bij het evalueren van (potentieel) arbeidsbesparende technologie.

Beschikbare subsidie
Wie kan aanvragen: Nederlandse onderzoeksorganisaties, Nederlandse zorginstellingen en Nederlandse patiëntenverenigingen/belangenvereniging mogen een aanvraag indienen. 

Wat kan er aangevraagd worden: Subsidie kan worden aangevraagd voor het (door)ontwikkelen of (verder) valideren van
een concrete onderzoekmethode, analysetechniek of uitkomstmaat die toegepast kan worden om arbeidsinzet te meten bij het toepassen van technologie. Arbeidsinzet kan ook een onderdeel of nevenuitkomst zijn van een methodologie die rekening houdt met meerdere uitkomsten. Deze methodologie moet breed toepasbaar zijn, dat wil zeggen dat het voor meerdere technologieën toepasbaar is.

Maximum beschikbare subsidie: € 250.000 over een periode van 24 maanden. 

Meer informatie
Deze oproep zal beschikbaar zijn vanaf 21 September. Hou de website in de gaten!