Verpleegkundige toptalenten starten eigen onderzoekslijnen

6 gepromoveerde verpleegkundigen gaan met een persoonsgebonden subsidie een eigen onderzoekslijn opzetten die de perspectieven wetenschap, praktijk en onderwijs met elkaar verbindt. De onderzoekslijnen van deze toptalenten lopen uiteen van optimale toekomstbestendige spoedeisende hulp tot palliatieve zorg. Ze leveren toepasbare kennis op voor de praktijk die uiteindelijk leidt tot een betere kwaliteit van de zorg.

De 6 onderzoekslijnen

We stellen de onderzoekslijnen graag aan u voor:

Verdere professionalisering verpleging en verzorging

Voor een goede wetenschappelijke onderbouwing van het verpleegkundig en verzorgend handelen, en het naar de praktijk en het onderwijs vertalen van onderzoeksresultaten, is een goed werkende onderzoeks- en kennisinfrastructuur nodig. De opbouw hiervan is in volle gang, maar heeft verdere ontwikkeling nodig. Daarom financieren wij deze onderzoekslijnen die bijdragen aan de verduurzaming van de onderzoeks- en kennisinfrastructuur voor verpleging en verzorging. Met als resultaat een verdere professionalisering van deze beroepsgroepen.

Programma Verpleging en Verzorging

De onderzoekslijnen worden gefinancierd vanuit ons programma Verpleging en Verzorging. Met dat programma dragen we bij aan de versterking van de professionaliteit van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden. Daarmee is het programma ook van betekenis voor de aantrekkelijkheid van het beroep en de kwaliteit van zorg. De doelstellingen van ons programma zijn:

  • versterking van de wetenschappelijke onderbouwing van de praktijk door kennisontwikkeling in samenwerkingsverbanden van onderwijs, wetenschap en praktijk
  • verbetering van de kennisbenutting door het stimuleren van inbedding van kennis in de praktijk en implementatieonderzoek
  • goede praktijkvoorbeelden van de werkvloer verder ontwikkelen en verspreiden

Meer weten?