Verklaring financiers gezondheidsonderzoek: samenwerking rondom nationale data-infrastructuur

ZonMw, KWF, Health~Holland en Health-RI publiceren een verklaring, waarin de noodzaak van goede samenwerking rond een sterke nationale gezondheidsdata infrastructuur voor het (her)gebruik van FAIR (meta)data wordt erkend. Als financiers van gezondheidsonderzoek spelen zij een essentiële rol in het harmoniseren van praktijken en het geven van richtlijnen.
Realiseren van een data ecosysteem begint bij de wil van elke betrokken partij daar gezamenlijk de schouders onder te zetten. Deze unieke samenwerking en afstemming getuigt van deze wil.
Leone Flikweert
CEO Health-RI
Als eis gaan we aan onderzoekers stellen dat we de data FAIR beschikbaar krijgen voor hergebruik.
Merik Seven
Director programs ZonMw
De investering die we doen moet wel herbruikbare output genereren; fair data als return on investment.
Mai Tran
Science Liaison Infrastructures, KWF Kankerbestrijding
Als meerdere funders dit verplicht gaan stellen komt er uiteindelijk meer kennis beschikbaar, ook voor- en met bedrijven.
Anna Dirks-Yazbeck
Coordinator Monitoring & Evaluation, Health~Holland