Succesvol ondernemen in Duitsland; zorg dat je de Duitse taal spreekt!

Maandag 25 juni 2018 werd door het ZonMw programma MKB in Europa in samenwerking met RVO en het Netherlands Business Support Office (NBSO) Stuttgart een evenement georganiseerd over ondernemen in Duitsland. Samen met drie ondernemers die de stap naar ondernemen in Duitsland al hebben gezet, vertelde het NBSO Stuttgart over hoe men onderneemt in Duitsland.

Mirjam Mulder van het NBSO Stuttgart opende de middag met informatie over hoe de zorgsector in Duitsland eruit ziet. In Duitsland is dezelfde vergrijzingsontwikkeling gaande als in Nederland. Dit zorgt voor uitdagingen in de zorgsector. Naar verwachting is in 2060 de helft van de Duitse bevolking 65+ wat stijgende zorgkosten tot gevolg heeft. Ondanks dat Nederland en Duitsland buurlanden zijn en op het eerste gezicht veel op elkaar lijken, verschilt er toch het een en ander. In Duitsland zijn er veel meer privé klinieken en worden openbare ziekenhuizen hier door opgekocht. Dit komt deels door het gebrek aan investeringsmiddelen van openbare ziekenhuizen. Naast een duidelijke schets van de Duitse zorgmarkt en welke verschillende aanbieders er zijn, werd er ook aandacht besteed aan de manier van ondernemen in Duitsland – welke cultuur er heerst. Duitsland is een relatief traditioneel land waarbij zichtbaarheid en continuïteit belangrijk zijn. Daarnaast moet je het Unique Selling Point (USP) van je product duidelijk over kunnen brengen, Duitsers zijn kritisch en op zoek naar de beste kwaliteit.

Ervaringen

Tijdens de bijeenkomst werd ook het podium geboden aan drie ondernemers die al in Duitsland zaken doen. Deze vertelden welke stappen zij hebben gezet om in Duitsland voet aan de grond te krijgen. Dit leverde veel praktische tips op. Henk Hoppentocht van IMS Medical gaf aan dat zijn weg naar Duitsland begon bij de eindgebruiker. Door zichtbaar te zijn op Duitse beurzen en het bestaansrecht van zijn product duidelijk te maken bij de eindgebruiker heeft hij zich kunnen vestigen in Duitsland.
Marco Essed van TelePsy vertelde tegen welke barrières hij aanliep. Zo was de afstand een probleem. Voor hem ontstond het dilemma waarbij hij in Nederland wou blijven wonen, maar tegelijkertijd ook actief wou zijn in Duitsland. Daarnaast gaf hij aan dat Duitsers conservatiever zijn als het gaat om het delen van data. Ze zijn huiverig om medische gegevens online op te slaan en hechten veel waarde aan privacy. Dit kan de ontwikkeling van bijvoorbeeld eHealth producten vertragen.
De derde en laatste ondernemer, Jan Carel Teding van Berkhout van DOVIDEQ heeft weer een andere weg naar Duitsland afgelegd dan de andere twee ondernemers. Hij heeft vooral gewerkt met distribiteurs. Dit zijn mensen in het land zelf die voor jou connecties leggen en je product verkopen. Hierdoor kon hij in Nederland gevestigd blijven en toch zijn producten ook in Duitsland verkopen.
Alle drie de ondernemers hebben een andere weg afgelegd en alle drie zijn ze succesvol op de Duitse markt. Ondanks de verschillende routes noemden ze alle drie dat het beheersen van de Duitse taal erg belangrijk is wanneer iemand in Duitsland wil ondernemen.

Subsidiemogelijkheden

Aan het eind van de bijeenkomst gaf Tonnie Rijkers van RVO nog een korte voorlichting over Europese subsidiemogelijkheden voor ondernemers. Voor veel van deze subsidiemogelijkheden is samenwerking met andere Europese partijen vereist. Daarnaast hebben Task Force Health Care en Zorg voor Innoveren (Zvi) zich voorgesteld. Beide partijen kunnen ondernemers ondersteunen. Zo heeft Zvi een kennisbank onderwerp internationalisering waarin veel informatie en ervaringen zijn verzameld van ondernemers die internationaal actief zijn.
De middag werd afgesloten met een borrel waar ondernemers konden netwerken en ervaringen uitwisselen. De volgende informatiebijeenkomst gaat over nationale en internationale bekostiging van innovaties en is in november. Wanneer en waar deze bijeenkomst precies plaats vindt is nog niet bekend. Houd hiervoor de agendapagina van MKB in Europa in de gaten.

Meer informatie:

Onderwerpen