Subsidieoproepen voor onderzoek voor mensen met een visuele beperking geopend

Wilt u een project uitvoeren dat bijdraagt aan het ontwikkelen van kennis voor en over mensen met een visuele beperking? Of voor het verbeteren van zorg of ondersteuning van deze doelgroep? Dan kunt u een voorstel indienen in de open of gesloten subsidieronde van het programma Expertisefunctie Zintuigelijk Gehandicapten van ZonMw.

Deadline

Op 30 april 2020 heeft ZonMw twee subsidieoproepen geopend, waarvan één op uitnodiging. U kunt tot en met 25 juni 2020 een aanvraag indienen.

Doel

U kunt in deze rondes subsidie aanvragen voor praktijkgericht onderzoek ten behoeve van mensen met een visuele beperking. Het doel van de Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten (ZG) is het ontwikkelen van kennis én het maximaal inzetten van deze kennis. Om zo de best mogelijke zorg én ondersteuning aan mensen met een zintuiglijke beperking te realiseren. Subsidieaanvragen in deze ronde richten zich op samenwerking tussen onderzoekers en instellingen voor mensen die blind of slechtziend zijn. De projectvoorstellen kenmerken zich verder door het delen van kennis, verbinding leggen met de samenleving en het betrekken van de doelgroep bij het onderzoek. De achtergronden zijn beschreven in de programmatekst van de Expertisefunctie ZG.

Open ronde

De open subsidieronde is bedoeld voor praktijkgerichte onderzoeken die zich richten op innovatie en actuele ontwikkelingen ten behoeve van mensen met een visuele beperking. Als u een aanvraag wilt doen dan is afstemming en samenwerking met tenminste één van de ZG-expertiseorganisaties (Bartiméus of Koninklijke Visio) verplicht.

Gesloten ronde

In de gesloten ronde kunnen alleen aanvragen worden ingediend vanuit de door ZonMw erkende ZG-expertiseorganisaties Bartiméus en Koninklijke Visio. In deze subsidieronde kunnen, in consortiumverband, onderzoeksvoorstellen worden ingediend die passen binnen de programmalijnen op thema of doelgroep, zoals uitgewerkt in het meerjarig deelsectorplan. Deze oproep is alleen op uitnodiging.

Alle voorwaarden voor het indienen van een project vindt u in de oproepteksten.

Vragen?

Vragen? Of wilt u de contactgegevens van de erkende ZG-instellingen? Neem dan contact op met het programmateam via ExpertisefunctieZG [at] zonmw.nl (ExpertisefunctieZG[at]zonmw[dot]nl)

Meer informatie

Programmatekst Expertisefunctie Zintuigelijk Gehandicapten