Subsidieoproep Module Kennisinfrastructuur voor Meer Kennis met Minder Dieren weer open

Op 31 januari 2020 zijn de vijf subsidierondes van het programma Meer Kennis met Minder Dieren (MKMD) binnen de module Kennisinfrastructuur weer open gegaan. Er kan financiering aangevraagd worden voor onder andere netwerkvorming, systematisch literatuuronderzoek en het publiceren van negatieve resultaten.

De MKMD module Kennisinfrastructuur bestaat uit vijf verschillende subsidieoproepen. Met de hulp van deze subsidies kunnen onderzoekers bijdragen aan de kwaliteit, repliceerbaarheid en vindbaarheid van proefdieronderzoek en het voorkomen van onnodige duplicatie. Via een stimuleringssubsidie, SR of netwerksubsidie wordt er bij gedragen aan de transitie naar proefdiervrije innovaties. Elke subsidieoproep binnen de module kennisinfrastructuur heeft zijn eigen doelen en randvoorwaarden.

De volgende subsidieoproepen zijn opengesteld:

  • Module kennisinfrastructuur: Netwerksubsidie
  • Module kennisinfrastructuur: Stimuleringssubsidie Proefdiervrije Innovaties
  • Module kennisinfrastructuur: Publiceren negatieve/neutrale dierexperimentele data
  • Module kennisinfrastructuur: Systematisch literatuuronderzoek proefdieren
  • Module kennisinfrastructuur: Workshop systematisch literatuuronderzoek proefdieren

Onderzoekers kunnen doorlopend aanvragen indienen t/m 31 december 2020, of zolang het beschikbare budget voor de oproep niet is uitgeput.

Meer informatie