Subsidieoproep Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data

Kinderen verdienen alle kansen. Maar nog altijd maken te veel kinderen een slechte start. Daarom hebben NWO en ZonMw als onderdeel van de Nationale wetenschapsagenda het nieuwe onderzoeksprogramma Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data opgezet. Vandaag is de subsidieoproep opengesteld om te onderzoeken óf en hoe big-data-onderzoek kan leiden tot betere preventie, hulp en ondersteuning. Aanvragen kunnen ingediend worden tot 8 december 14.00 uur.

Fase I -de verkennende fase- van het programma is begin maart afgesloten met een werkconferentie waar de deelnemers aan het scenario-onderzoek de uitkomsten van de verkenningen presenteerden en bespraken met relevante stakeholders uit het veld van kansrijke start. Op basis hiervan zijn een aantal thema’s vastgesteld die leidend zijn in fase II.

Start fase II - Subsidieoproep geopend

Fase II is gericht op het uitvoeren van de subsidieoproep (call for proposals) voor wetenschappelijk onderzoek. Een aanvraag dient in ieder geval te gaan over 1 of meer van de vastgestelde thema’s. Het betreft de thema’s ‘Ketenkwetsbaarheid’, ‘Professional’ en ‘Interventies’ in combinatie met de samenhangende thema’s ‘Vertrouwen in databeheer en –gebruik’ en ‘Eigenaarschap en governance van en toegang tot data’.

Breed samengesteld consortium

Deelnemers uit fase I vormen de basis van de consortia die een subsidieaanvraag kunnen indienen. Een consortium is samengesteld uit minstens 5 deelnemers die zijn geselecteerd voor en hebben deelgenomen aan fase I van het programma ‘Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data’. De consortia moeten voldoen aan de samenwerkingseisen van de NWA. Zo dienen de consortia te bestaan uit kennisinstellingen vanuit verschillende wetenschapsgebieden, geboortezorg, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke partijen en/of bedrijven. Een consortium kan  worden aangevuld met ontbrekende benodigde expertise van andere partijen. Naar verwachting kunnen 2 projecten worden gehonoreerd met een maximum van €1.32 miljoen euro.

Opbrengst

De onderzoeksprojecten moeten leiden tot nieuwe perspectieven voor het gebruik van big data bij het identificeren van kwetsbare kinderen en (aanstaande) gezinnen. Het doel is om tijdige en passende zorg en hulp te kunnen aanbieden, zodat kinderen een betere kans op een goede toekomst krijgen. In alle onderzoeksvoorstellen dient daarom het bijdragen aan een kansrijke start de leidende doelstelling te zijn.

Zorgvuldigheid

Bij het onderzoeksprogramma staan zorgvuldigheid en transparantie voorop. Er wordt op toegezien dat data in het gehele traject op een ethische en verantwoorde manier wordt verzameld en gebruikt. Het betrekken van diverse wetenschapsgebieden waaronder de sociale geesteswetenschappen en maatschappelijke partners kan hier al aan bijdragen, zowel vanuit de wetenschap als de praktijkervaring met kwetsbare doelgroepen. Voor alle onderzoeken gelden de richtlijnen voor verantwoorde dataopslag en –analyse. Tevens zal bij de beoordeling en monitoring van de projecten toetsing plaatsvinden van de manier waarop de data worden beschermd. Hiervoor is ZonMw i.s.m. NWO verantwoordelijk.

Informatiebijeenkomst

Op vrijdagochtend 9 oktober vindt een online informatiebijeenkomst plaats bedoeld voor potentiële consortiumdeelnemers uit fase I en daarbuiten. Gedurende de bijeenkomst wordt de doelstelling, randvoorwaarden en procedure van de subsidieoproep besproken. Daarnaast is er de mogelijkheid tot matchmaking met nog ontbrekende disciplines voor consortiavorming. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst is nu mogelijk via dit formulier.

Meer weten?