Subsidie voor gemeenten om het aanbod dagactiviteiten voor mensen met dementie te versterken

Vandaag is een subsidieoproep geopend waarmee gemeenten kunnen werken aan het doorontwikkelen van hun aanbod van dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie. Met deze subsidie kunnen zij een regiobeeld maken van de sociale en gezondheidssituatie van de doelgroep in hun gemeente en een behoefteanalyse doen. Op basis van daarvan kunnen zij, samen met lokale partners, een plan van aanpak ontwikkelen. Gemeenten kunnen hiervoor tot 1 februari 2022 € 50.000 aanvragen. Op 14 december is er tijdens een webinar een toelichting en de gelegenheid om vragen te stellen.

Actief, gezond en in contact met anderen

Mensen met dementie geven aan dat hun kwaliteit van leven verbetert wanneer zij zich nuttig voelen, plezier beleven aan activiteiten en sociale contacten kunnen onderhouden. Door deel te nemen aan dagactiviteiten die dit bieden blijven zij langer actief, gezond én in contact met anderen. Daardoor kunnen zij beter leren omgaan met (de gevolgen van) dementie. Ook heeft het een gunstig effect op hun mantelzorgers.

Waarvoor subsidie aanvragen

Steeds meer gemeenten werken aan de doorontwikkeling van dagactiviteiten voor mensen met dementie. Met de nieuwe subsidieronde faciliteert ZonMw gemeenten, op verzoek van het ministerie van VWS, in het verder ontwikkelen van een toegankelijk en toekomstbestendig aanbod dat aansluit bij de behoeften van thuiswonende mensen met dementie. Gemeenten creëren een regiobeeld met gegevens over de sociale en gezondheidssituatie van thuiswonende mensen met dementie in hun gemeente. Zij inventariseren de wensen en behoeften van deze groep en hun mantelzorgers aan dagactiviteiten en leggen die naast het bestaande aanbod. Op basis van het regiobeeld en de behoefteanalyse kunnen gemeenten vervolgens, samen met relevante partners, een plan van aanpak ontwikkelen om hun aanbod van dagactiviteiten, waar gewenst, meer vraaggericht en toekomstbestendig te maken.

Inspiratiewijzer

Er zijn al veel mooie voorbeelden in de praktijk te vinden. Momenteel ontwikkelt ZonMw een landelijke online inspiratiewijzer, met daarin een aantal ‘best practices’ en aansprekende voorbeelden uit de praktijk. Ook komt er een overzicht in van bestaande tools en handvatten om direct aan de slag te gaan. De inspiratiewijzer komt tot stand met medewerking van diverse stakeholders, waaronder Alzheimer Nederland, Movisie en de VNG.

Nationale Dementiestrategie

De nu geopende subsidieoproep past binnen het thema ‘Mensen met dementie tellen mee'. Dit is een van de thema’s in de Nationale Dementiestrategie 2021-2030, die het Kabinet op 21 september 2020 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Een concrete doelstelling uit de strategie is dat in 2030 80 procent van de thuiswonende mensen met dementie toegang heeft tot zinvolle dagactiviteiten in de nabijheid van hun eigen woning. Elke gemeente kan hier haar eigen invulling aan geven. Deze doelstelling kan alleen samen met gemeenten en partijen uit de praktijk bereikt worden. De resultaten van de projecten in de subsidieronde leveren input aan het ministerie van VWS voor verder beleid.

Tijdpad

In deze subsidieronde kan maximaal € 50.000 per gemeente worden aangevraagd. Voor gemeenten die gezamenlijk een aanvraag indienen is maximaal € 90.000 beschikbaar. De uiterlijke startdatum voor projecten is 15 april 2022, met een maximale looptijd van zes maanden. Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt € 1.500.000.

Meer informatie

Op 14 december 2021 van 11:00-12:30 uur organiseerde ZonMw een webinar over deze subsidieoproep. Hierin kreeg u informatie over de subsidieoproep en hoe u deze bij ZonMw kunt indienen. Het webinar kunt u hier terugkijken.

Daarnaast organiseert het programmateam vanaf 14 december 2021 tot 1 februari 2022 op de maandag- en woensdagochtend van 10-12 uur een telefonisch spreekuur. U kunt via admd [at] zonmw.nlclass="mail" een afspraak hiervoor maken, of via het secretariaat: 070 – 349 54 72.

Meer weten?

Subsidieoproep Versterking aanbod dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie
Programmapagina Aanbod dagactiviteiten voor mensen met dementie