Subsidie beschikbaar voor optimalisatie Vroege Opsporing van ziekten

Op dinsdag 18 juni opent de projectideefase ‘Vroege Opsporing Open Ronde 2024-2025’ van het deelprogramma Vroege Opsporing. De subsidieoproep richt zich op de ontwikkeling en optimalisatie van bestaande bevolkingsonderzoeken (borst-, darm- en baarmoederhalskanker) en nieuwe screeningsprogramma’s. Voor meer informatie kunt u deelnemen aan de digitale informatiebijeenkomst op donderdag 4 juli.

Thema’s

Deze subsidieoproep richt zich op de vroege opsporing van ziektes, aandoeningen of risico indicatoren bij mensen zonder klachten of verschijnselen en is onderverdeeld in drie thema’s:

  1. Het eerste thema richt zich op het inzetten van risicostratificatie om bevolkingsonderzoeken en/of screeningsprogramma’s te personaliseren. 
  2. Het tweede thema betreft de verbetering van bereik, geïnformeerde keuze en toegankelijkheid  voor bevolkingsonderzoeken. Hieronder valt: de burger in staat stellen eigen keuzes te maken op het gebied van screening en/of het verminderen van belastende factoren van bevolkingsonderzoeken die een drempel vormen voor deelname. 
  3. Het derde thema gaat over het gebruik van innovatieve technieken rondom de meetmethodes, uitvoering of analyse van bevolkingsonderzoeken en/of screeningsprogramma’s om de kwaliteit van de screening te verbeteren.

Burgerparticipatie

Omdat het onderzoek relevant is voor de maatschappij is het belangrijk dat dit zoveel mogelijk wordt uitgevoerd samen met de doelgroep waar het om gaat. Burgerparticipatie is daarom een essentieel onderdeel van deze subsidieronde. 

Budget

Per project met een looptijd van 24 maanden kan maximaal € 300.000 worden aangevraagd. Per project met een looptijd van 48 maanden kan maximaal €700.000 worden aangevraagd. Het totale beschikbare bedrag van deze ronde is €6.000.000. Indienen kan tot 17 september 2024.

Ontwikkelagenda

Deze subsidieoproep sluit aan bij de doelen en thema’s van de ontwikkelagenda die wordt gemaakt door VWS en het RIVM (zie voorbeschouwing). Ook sluit het aan op de thema’s en doelen die zijn geformuleerd in de Nederlandse Kanker Agenda en de veldraadpleging die in oktober 2023 is georganiseerd door ZonMw. 

Informatiebijeenkomst 

Heeft u interesse in het aanvragen van subsidie? U bent van harte welkom op de digitale informatiebijeenkomst op donderdag 4 juli 2024 van 10:00 – 11:00 uur (via Teams). Hier vertellen we u meer over de oproep en de procedure (wie, wat, wanneer en hoe). Ook krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen. U kunt zich hier aanmelden. Uw aanmelding en vragen ontvangen wij graag uiterlijk maandag 1 juli om 13:00 uur.

Bent u niet in de gelegenheid om de informatiebijeenkomst bij te wonen? U kunt met uw vragen ook bij ons terecht via vroegeopsporing@zonmw.nl of 070 391 60 61.

Deze subsidieronde is onderdeel van het deelprogramma Vroege Opsporing van het Preventieprogramma 2023-2026