Start nieuwe projecten uit subsidieronde programma Langdurige Zorg en Ondersteuning

Rond 15 december starten 22 projecten uit de subsidieronde ‘Praktijkgericht onderzoek naar de relatie tussen de cliënt, naasten en/of mantelzorgers en professionals in de langdurige zorg en ondersteuning’. De projecten richten zich op het verbeteren van de relatie tussen de cliënt, naasten en/of mantelzorgers en de zorg- en ondersteuningsprofessionals.

Praktijkgericht onderzoek

De kwestie die binnen deze subsidieronde wordt onderzocht, komt uit de dagelijkse zorg- en ondersteuningspraktijk binnen de kaders van de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat daarbij altijd over de relatie tussen de cliënt, naasten en/of mantelzorgers en de zorg- en ondersteuningsprofessionals. Ze vormen een samenwerkingsverband en formuleren samen met onderzoekers een passende onderzoeksvraag. De onderzoeksvraag wordt vervolgens beantwoord door middel van passend en praktijkgericht onderzoek. Belangrijk daarbij is dat het onderzoek transfereerbare kennis oplevert. De opgedane kennis wordt gedurende en/of na afloop van het project direct ingezet in de praktijk waar het onderzoek plaatsvindt. Door te werken aan het versterken van de relatie tussen cliënten, naasten en/of mantelzorgers en zorg- en ondersteuningsprofessionals levert het project een aantoonbare bijdrage aan de verbetering van kwaliteit van zorg, ondersteuning en het welbevinden van cliënten. Daarnaast draagt het project bij aan de versterking van de kennisinfrastructuur en de wisselwerking tussen theorie en praktijk van de langdurige zorg- en ondersteuningssector.

De gehonoreerde projecten zijn zowel gericht op de intramurale zorg als de extramurale zorg. Een voorbeeld van een project gericht op de intramurale zorg is ‘WINST: Werken In het Netwerk en STeunsysteem van mensen met een ernstige psychische beperking’. Dit project focust zich op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en welbevinden van cliënten met ernstige en langdurige psychiatrische beperkingen en hun naasten. Door middel van de inzet van familie-ervaringsdeskundigen werkt het samenwerkingsverband aan het verbeteren en versterken van de samenwerking tussen cliënten, hun naasten en professionele zorgverleners.

Een voorbeeld van een project gericht op de extramurale zorg is ‘Huisdier en het steunsysteem van de cliënt: ‘Als voor het baasje gezorgd moet worden’. Dit project richt zich op het ontwikkelen van een toolkit met concrete handvatten. Die helpen de cliënt en het zorgsysteem de juiste balans te bereiken tussen wat de cliënt met een huisdier wil en wat de zorg aan steun kan bieden. Hoewel vele huishoudens huisdieren hebben en dit voor gezondheidsvoordelen en meer sociale interactie zorgt, ontbreekt bij zorgorganisaties veelal de kennis over de rol en betekenis van huisdieren voor de Wlz-cliënten en hun omgeving.

Meer informatie over de projecten is binnenkort te vinden op de programmapagina.

Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO)

Deze subsidieronde valt onder het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO). Dit programma bouwt vanuit het perspectief van de cliënt en samen met maatschappelijke stakeholders, aan een innovatieve en duurzame kennisbasis voor de langdurige zorg en ondersteuningssector.

Meer informatie