Samen leren in participatief jeugdonderzoek

Jeugdonderzoek waarin jongeren zelf meedoen. Er is steeds meer belangstelling voor. Dat is een goede ontwikkeling! Want het doet recht aan de vragen, kennis en kunde van de jongeren zelf. En het komt de kwaliteit en bruikbaarheid van het onderzoek ten goede. Tegelijk leven er onder onderzoekers nog veel vragen over het goed vormgeven hiervan. En zijn de behoeften, ervaring en kennis van jongeren op dit gebied nog onvoldoende zichtbaar. Daarom vormt een enthousiaste en ervaren groep onderzoekers en jongeren een leernetwerk participatief jeugdonderzoek. Om zo onderzoekers te coachen én de kwaliteit van participatief jeugdonderzoek te versterken.

Het doel van het leernetwerk is een impuls geven aan het gezamenlijk leren en reflecteren in participatief jeugdonderzoek. Onderzoekers en jongeren gaan samen deze kennis verbinden, elkaar bevragen en de opbrengsten en creatieve voorbeelden breed delen. In het leernetwerk is in het bijzonder aandacht voor jongeren in kwetsbaar makende omstandigheden en de voorwaarden die zij nodig hebben om hun kennis en behoefte te delen in onderzoek en beleid. Het leernetwerk gaat half maart 2022 van start en heeft een looptijd van 3 jaar.

Coaching on the job

Onderdeel van het leernetwerk zijn 6 ‘coaching on the job’ trajecten. Experts op het gebied van participatief jeugdonderzoek worden hierin coach voor beginnend onderzoekers. Het leernetwerk wil onderzoekers uitdagen om uit hun comfort zone te komen, om te leren van de behoeften en routines van jongeren en de inbreng van jongeren daadwerkelijk kansrijk te laten zijn. Vanaf april 2022 kunnen onderzoekers die geïnteresseerd zijn in het volgen of het begeleiden van een ‘coaching on the job’ traject zich hiervoor aanmelden. Houd hiervoor de pagina ZonMw:Jeugd op LinkedIn in de gaten.

Dynamische leeragenda

Het leernetwerk stelt gezamenlijk een dynamische leeragenda op, waarin 5 thema’s worden uitgewerkt die reflectie en verdieping behoeven. Thema’s zoals ethiek, inclusie en diversiteit. Door doelgericht te werken aan deze thema’s ontwikkelt het leernetwerk kennisproducten die een goede toepassing van participatief jeugdonderzoek stimuleren. Zo krijgen de kwaliteitsrichtlijnen voor participatief jeugdonderzoek een update, verschijnt er een kennisproduct over ethiek en inclusie en een product van en voor jongeren. De kennis en ervaringen worden breed gedeeld en verrijkt, onder andere door het organiseren van zes kenniscafés.  

Meer over het project

Lees hier meer over het project Leernetwerk participatief jeugdonderzoek. Projectleider is Christine Dedding, schoolforparticipation@amsterdamumc.nl.

ZonMw-programma Wat werkt voor de jeugd

Met meer kennis kan de hulp en ondersteuning aan jongeren en gezinnen verbeterd worden. Daarvoor is het kennisontwikkelingsprogramma Wat werkt voor de jeugd opgezet. Dit project is tot stand gekomen met financiering vanuit dit programma.

Meer weten?

Onderwerpen