Regionale kenniswerkplaatsen jeugd officieel van start

Een gezonde, veilige en kansrijke jeugd voor alle kinderen. Daar maken de regionale kenniswerkplaatsen jeugd (RKJ) zich hard voor. De komende 4 jaar gaan zij de slag met vraagstukken op het gebied van jeugd die in hun regio spelen. En delen zij het laatste nieuws over de projecten, de onderzoeken en de opbrengsten via de vernieuwde website werkplaatsenjeugd.nl.

Bent u werkzaam in de jeugdsector, beleidsmaker bij een gemeente of opleider? Bezoek dan werkplaatsenjeugd.nl. Hier leest u aan welke vraagstukken wordt gewerkt. En welke kenniswerkplaats in uw regio actief is. Op deze website vindt u naast kennis en praktische producten ook de contactgegevens van de werkplaatsen.

Het kloppend hart van innovatie

‘Ik zou het mooi vinden als de werkplaatsen het kloppend hart worden van vernieuwingen en innovaties.’ Dat was de wens die Marion Smit, directeur Jeugd bij Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vanmorgen deelde tijdens de digitale startbijeenkomst van de werkplaatsen. Deze bijeenkomst vormde de officiële aftrap van de 15 RKJ’s en werd bijgewoond door meer dan 130 geïnteresseerden. Dagvoorzitter Merel van Dorp ging in gesprek met diverse betrokkenen van de werkplaatsen en hun kennispartners. Germie van den Berg, NJi: ‘Practice based werken lukt het beste als we 3 kennisbronnen inzetten: wetenschappelijke kennis, kennis van professionals én ervaringskennis van ouders en jongeren.’

Leefwereld van kinderen, jongeren en ouders centraal

In een RKJ komen de werelden van praktijk, beleid, onderzoek, opleidingen en jongeren en ouders samen. Elke werkplaats heeft verschillende projecten waarin wordt gezocht naar oplossingen voor regionale maatschappelijke vraagstukken. Zo’n vraag kan bijvoorbeeld zijn: Hoe kunnen we de veerkracht van jongeren in het voortgezet onderwijs versterken? Of: Hoe stoppen we de intergenerationele overdracht van gezondheidsproblemen in Zuid-Limburg? Door kennis vanuit verschillende perspectieven bij elkaar te brengen en gezamenlijk te leren, ondersteunen deze samenwerkingsverbanden de jeugdsector bij het vernieuwen en professionaliseren. De leefwereld en de ervaringen van kinderen, jongeren en ouders staan centraal. Zodat de ondersteuning of versterking zoveel mogelijk in het gewone leven plaats vindt; thuis, op school en in de wijk.

ZonMw-programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd

Het programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd is een vervolg op het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd, dat onlangs is afgerond. De meeste voormalige academische werkplaatsen hebben nu een doorstart gemaakt als regionale kenniswerkplaats. Ook in nieuwe regio’s zijn kenniswerkplaatsen opgericht. Zo komt er nu een RKJ in Zuid-Limburg, in de regio Utrecht en in de regio Noord Veluwe.

Meer weten?

Onderwerpen