Publieksversie ZonMw-Jaarverslag 2022

Vanaf vandaag is onze publieksversie van het jaarverslag van 2022 beschikbaar. Dit jaarverslag biedt een inkijkje in onze activiteiten en projecten van het afgelopen jaar.

We werkten daarin samen met onze opdrachtgevers VWS en NWO, en met onder andere onderzoekers, zorgverleners, hulpverleners, beleidsmakers, cliënten, burgers en ervaringsdeskundigen aan het oplossen van complexe vraagstukken in de gezondheidszorg. Samen zorgden we voor meer impact van kennis in het verbeteren van gezondheid en welzijn voor iedereen.

In 2022 werden verschillende nieuwe initiatieven gestart gericht op implementatie van kennis en innovaties voor passende zorg in de praktijk. Ook werd er extra geïnvesteerd in onderzoek naar en de aanpak van drie volksziekten: Alzheimer, Obesitas en Kanker. En was er extra aandacht voor leefstijl als behandeling voor de sterk toenemende ziektelast en zorgkosten. 

Het Covid19 programma werd voortgezet en een nieuw kennisprogramma Pandemische Paraatheid werd opgezet. Hierin ligt de focus op het voorkomen, bestrijden en beheersen van mogelijke toekomstige pandemieën.

In de publieksversie van het jaarverslag lichten we een aantal thema’s uit. Ook vindt u de projecten die we in 2022 als goed voorbeeld extra waardering gaven met de ZonMw Parel. De tijdlijn biedt u een gevarieerde selectie van onze nieuwsberichten uit 2022, die laten zien hoe breed ZonMw opereert om met kennis te werken aan een goede gezondheid voor iedereen.

Nieuwsgiering geworden? U kunt de publieksversie van het jaarverslag lezen via onderstaande button.

Publieksversie ZonMw-jaarverslag 2022