Proeftuinen gestart voor verbetering therapietrouw in de dagelijkse praktijk

Binnen het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen zijn vier onderzoeksprojecten gehonoreerd in de vorm van proeftuinen (regionale, multidisciplinaire samenwerkingsverbanden van zorgverleners). De proeftuinen richten zich op het verbeteren van therapietrouw bij thuiswonende patiënten.


Veel patiënten gebruiken hun medicijnen nog niet optimaal. Ondanks het groeiende aantal interventies en innovaties om de therapietrouw te bevorderen, lukt het maar mondjesmaat om deze ook grootschalig toe te passen in de dagelijkse praktijk. Hoe kunnen we het geneesmiddelengebruik, de therapietrouw, in de praktijk verbeteren?

Effectieve interventies therapietrouw

De vier proeftuinen gaan bewezen effectieve interventies gericht op het verbeteren van de therapietrouw implementeren in de dagelijkse praktijk. Hierbij richten de proeftuinen zich op thuiswonende patiënten.

Make-It consortium adviseert en ondersteunt

De proeftuinen worden gedurende de looptijd van het project intensief begeleid door het Make-It consortium: dit is een samenwerkingsverband van experts op het gebied van therapietrouw, gedragsverandering en implementatie. Het consortium adviseert en ondersteunt de projectleiders van de proeftuinen bij het implementeren van de interventie. Ook onderzoekt het consortium samen met de proeftuinen hoe zo’n implementatie het beste uitgevoerd kan worden. Dit om te stimuleren dat ook andere regio’s de interventie na afloop van de proeftuinen sneller kunnen implementeren. Door deze aanpak verwachten we dat de noodzakelijke veranderingen in gedrag en omgeving van patiënten en zorgverleners, ten aanzien van verbeteren van therapietrouw, daadwerkelijk gerealiseerd en lang volgehouden kunnen worden.

Roadmap

Na afloop van de proeftuinen bundelt het consortium de resultaten met de belangrijkste bevindingen en geleerde lessen van de vier proeftuinen tot kennisproducten in de vorm van een openbaar te verschijnen implementatie ‘roadmap’. Hierdoor kunnen ook andere regio’s leren van de ervaringen van de proeftuinen. Op deze manier hoopt ZonMw te kunnen bijdragen aan het bevorderen van therapietrouw.  

De vier proeftuinen

 • Therapietrouwbevordering bij cardiovasculaire patiënten door stadsbrede implementatie van transmurale Telefonische Start Begeleiding (Almere)
  Projectleider: Dr. H.T. Ensing, Zorggroep Almere
 • Bevorderen van therapietrouw in Kanaleneiland: implementatie van begrijpelijke gebruiksinstructies en terugvraagmethode bij de eerste uitgifte van geneesmiddelen (Utrecht)
  Projectleider: Drs. M. Mestre Viver, Apotheek Kanaleneiland
 • De Ondersteunende Keten: samenwerken aan therapietrouw (Amsterdam)
  Projectleider: Drs. M. Maier, SIGRA
 • Jaargesprek voor gebruikers van de herhaalservice (Amersfoort)
  Projectleider: Drs. M.A.C. Slager, Apotheek Orion

Meer informatie