Praktijkverbetering onbedoelde zwangerschap: startbudgetten toegekend

Begin april 2020 hebben we aan 14 samenwerkingsverbanden startbudget toegekend na beoordeling van ingediende motivatiebrieven binnen de subsidieronde ‘Verbetering lokale praktijk bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap’.

Met dit startbudget gaan samenwerkingsverbanden aan de slag met het opstellen van een gezamenlijk plan ter verbetering van de lokale praktijk. Dit plan is gericht op de preventie van en/of ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en/of kwetsbaar (jong) ouderschap. Hiervoor dienen de samenwerkingsverbanden in november 2020 een subsidieaanvraag in. Februari 2021 volgt een besluit welke subsidieaanvragen gehonoreerd worden. Nagekomen bericht 17-4-2020: dit is een aangepast tijdpad vanwege maatregelen rondom het coronavirus (COVID-19).

De startbudgetten zijn toegekend aan:

•    De beste start voor ieder kind in Midden Gelderland, door een sluitend netwerk.

Projectleider: Dr. C.I. Lanting, TNO
Betrokken gemeente: regio Gelderland midden

•    Verbetering lokale praktijk in Harderwijk bij onbedoelde zwangerschap en
kwetsbaar jong ouderschap van LVB inwoners.

Projectleider: F. Sondeijker, Verwey-Jonker Instituut
Betrokken gemeente: Harderwijk

•    “Pregnancy by Choice” in Almere. Lokaal praktijkproject gericht op de preventie
van onbedoelde en kwetsbare zwangerschappen.

Projectleider: Dr. M. Poels, Onderzoeksbureau Care2Research
Betrokken gemeente: Almere

•    Samenhangende zorg voor kwetsbare zwangeren en kwetsbare jonge ouders: Knooppunten Kansrijke Start in Zuid-Limburg

Projectleider: Mr. F. de Boer-Heiligers, GGD Zuid Limburg
Betrokken gemeenten: Kerkrade, Landgraaf, Vaals

•    Motivatiebrief Samenwerkingsverband Heerlen ‘Integrale begeleiding jonge ouders’

Projectleider: Dr. M.M.C. Sniekers, Zuyd Hogeschool
Betrokken gemeente: Heerlen

•    Vóór een Kansrijke Start in Zaanstad

Projectleider: Drs. C.M. Eggenkamp-Vink, Gemeente Zaanstad
Betrokken gemeente: Zaanstad

•    Voorkomen van onbedoelde zwangerschap door middel van lokale samenwerking én een integrale aanpak op het VSO en MBO in de regio Hollands Midden.

Projectleider: S. Mira Ferrer MSc, Regionale Eerstelijns Ondersteunings Structuur Zorg (Reos)
Betrokken gemeente: Leiden

•    Shkorey- Verbeterde ondersteuning, samenwerking en doelgroep participatie bij de aanpak van onbedoelde zwangerschappen en kwetsbaar (jong) ouderschap bij Eritrese statushouders

Projectleider: M.Sc. L. Koops, Gemeente Leeuwarden
Betrokken gemeente: Leeuwarden

•    Fase motivatiebrief t.b.v. subsidieaanvraag 'Verbetering lokale praktijk bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap'

Projectleider: M.W. Knijnenburg MSc, Da Vinci College
Betrokken gemeente: Dordrecht

•    t Kon minder in Grunn

Projectleider: F. de Groot, GGD Groningen
Betrokken gemeente: Groningen

•    Motivatiebrief Xtra Plus - Verbetering lokale praktijk bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap

Projectleider: F. Jawahierkhan, FIOM
Betrokken gemeente: Den Haag

•    “Een integraal zorgnetwerk voor (zeer) kwetsbare gezinnen; van preconceptie tot de eerste 2 jaar na de geboorte”

Projectleider: Drs. H.E. Ernst-Smelt, Erasmus MC
Betrokken gemeente: Rotterdam

•    De 1e 1000 dagen van (kwetsbare) jonge ouders

Projectleider: L. Mannessen, Impluz
Betrokken gemeente: Deventer

•    Onderzoek naar het versterken van de ketensamenwerking in de interventies groepsvoorlichting en integraal huisbezoek in de zwangerschap.

Projectleider: A.N. Slingerland, Gemeente Delft
Betrokken gemeente: Delft

Meer informatie: