Praktijkgericht onderzoek naar effectieve interventies en werkwijzen onbegrepen gedrag

Het Actieprogramma Grip op Onbegrip opent voor het eerst een praktijkgerichte onderzoeksronde. Deze subsidieoproep is gericht op het ontwikkelen van kennis en het verkrijgen van beter inzicht in mensen met onbegrepen gedrag in een kwetsbare situatie. In dit nieuwsbericht leest u meer over de subsidieoproep.

Praktijkgericht onderzoek

Het doel van deze subsidieoproep is het stimuleren van praktijkgericht onderzoek naar effectieve interventies en werkwijzen voor een persoonsgerichte aanpak voor mensen met onbegrepen gedrag. Het is van belang dat het praktijkgericht onderzoek de actuele praktijkvragen beantwoorden waar ervaringsdeskundigen, naasten, professionals, opleiders en beleidsmakers tegenaan lopen. Tijdens de projectperiode dient er ook een start gemaakt te worden aan het implementeren van de projectresultaten in de praktijk. Daarnaast moeten de projectresultaten relevant en direct bruikbaar zijn voor in de praktijk. In deze subsidieronde kan maximaal €250.000,- worden aangevraagd met een maximale looptijd van 24 maanden.  

Wie kan aanvragen?

Praktijkgericht onderzoek vraagt om een nauwe samenwerking tussen praktijk en onderzoek. Het onderzoek moet daarom worden uitgevoerd vanuit een multidisciplinair samenwerkingsverband, met expertise over de praktijk, onderzoek en ervaringskennis.

De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is 21 november 2023, 14:00 uur. 

Let op! Geïnteresseerde partijen kunnen alleen een subsidieaanvraag indienen als vóór 29 september 2023 een vooraanmelding is gedaan. In de subsidieoproep vindt u een uitgebreid tijdspad en een toelichting op de procedure voor het indienen van een aanvraag. 

Indien u nog vragen heeft, helpt het programmateam u graag. Het programmateam is te bereiken via gripoponbegrip@zonmw.nl

Actieprogramma Grip op Onbegrip

Om de doelstellingen van het Actieprogramma Grip op Onbegrip te bereiken, worden vanuit de 4 inhoudelijke pijlers (Zorg & Samenleving, Zorg & Veiligheid, Kennis & Inzicht en Professionaliseren) diverse subsidierondes opengezet. Elke pijler en subsidieronde heeft een andere focus. Alle subsidieoproepen van het actieprogramma zijn gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen het zorg-, veiligheids- en sociaal domein ten behoeve van mensen met onbegrepen gedrag. Deze subsidieoproep heeft betrekking op pijler Kennis & Inzicht. 

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van deze subsidieoproep en andere ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief geestelijke gezondheid en volg ons op LinkedIn!