Patiëntveiligheid vergroten met Safety-II: 11 onderzoeken van start

Werken de principes van Safety-II ook in de praktijk van de ziekenhuiszorg in Nederland? En leiden ze tot veiligere zorg voor patiënten? Deze vragen staan centraal in 11 onderzoeken die dit jaar van start gaan.

Positieve benadering veiligheid

Hoewel Safety-II vrij uitvoerig theoretisch is beschreven, staat de vertaling naar de klinische praktijk nog in de kinderschoenen. Uitgangspunt bij Safety-II is dat patiëntveiligheid wordt vergroot door te focussen op aanpassingsvermogen en veerkracht (resilience) van professionals in de context waarin zij werken. Bij Safety-II wordt veiligheid vanuit een positieve benadering onderzocht in haar AANwezigheid in plaats van onderzoek uitsluitend naar fouten en dus AFwezigheid van veiligheid. Dat wat dagelijks goed gaat wordt zichtbaar gemaakt en verbeterd; daarvan wordt geleerd en dit wordt verder ondersteund en verspreid.

11 onderzoeken

Vanuit het programma 'Safety-II en veiligheidsergonomie' hebben 11 onderzoeken subsidie gekregen om te onderzoeken of de principes van Safety-II ook werken in de praktijk van de ziekenhuiszorg in Nederland en of ze ook leiden tot veiligere zorg voor patiënten:

De onderzoeken starten uiterlijk 1 oktober en duren 1 jaar.

Programma

Het programma Safety-II en veiligheidsergonomie is onderdeel van het totale programma ‘Tijd voor Verbinding’. Dit programma is er op gericht om de patiëntveiligheid in de medisch-specialistische zorg in de ziekenhuizen en de zelfstandige klinieken verder te verbeteren. Naast Safety-II en veiligheidsergonomie richt ‘Tijd voor Verbinding’ zich op het verder bouwen aan de patiëntveiligheid in de antistollingszorg en bij kwetsbare ouderen en tijd voor het multidisciplinaire gesprek tussen professionals onderling en met de patiënt.
Het programma Safety-II en veiligheidsergonomie loopt tot en met 2023 en omvat 5 elementen:

  1. We zijn gestart met het (laten) opstellen van een kennissynthese om focus aan te brengen (2020).
  2. Vervolgens heeft de eerste subsidieronde plaatsgevonden voor onderzoeken met een praktijkgerichte wetenschappelijke benadering of onderzoeken die middels een wetenschappelijke benadering theorieën en methoden op het gebied van Safety-II willen toetsen aan de praktijk (de 11 genoemde onderzoeken).
  3. Deze trajecten worden geëvalueerd.  
  4. De werkzame elementen worden vervolgens in een 2e subsidieronde uitgezet in het veld.
  5. Na evaluatie van de opbrengsten van de 2e subsidieronde ontstaat inzicht in de werkzame elementen van Safety-II. Dit brengt een beweging opgang die kennis verspreidt in de ziekenhuizen.

Meer informatie