Onderzoek naar langetermijngevolgen en overdracht chlamydia

Chlamydia is de meest voorkomende bacteriële soa in Nederland. Het aantal infecties blijft onveranderd hoog, vooral onder jongeren. Twee lopende projecten van ZonMw presenteerden op 10 februari 2017 tijdens de jaarlijkse internationale Chlamydia meeting hun voorlopige resultaten.

NECCST studie vindt groter risico

Vrouwen die ooit een chlamydia-infectie hebben gehad, lopen een groter risico op eileiderontsteking en onvruchtbaarheid gerelateerd aan eileiderafwijkingen, dan vrouwen zonder deze voorgeschiedenis. Dit wordt bevestigd door de eerste resultaten van de Nederlandse Chlamydia Cohort Studie (NECCST).
Bijna 6000 vrouwen nemen deel aan de cohortstudie; zij worden de komende 4 jaar gevolgd. Ongeveer 30% heeft ooit een chlamydia-infectie gehad in het verleden. Zo'n infectie verloopt bij vrouwen vaak zonder klachten. Toch heeft de infectie soms ernstige langetermijngevolgen. De NECCST-studie beoogt risicofactoren voor langetermijngevolgen te identificeren. Zodat doelgerichte maatregelen kunnen worden genomen ter preventie van een chlamydia-infectie.
Deze studie, uitgevoerd door het RIVM, is een vervolg op de Chlamydia Screening Implementatie (CSI, 2008-2011).

Enthousiasme bij deelnemers FemCure studie

De FemCure-studie onderzoekt de rol van anale infecties in de overdracht van chlamydia. En dan specifiek in de overdracht tussen verschillende personen of tussen lichaamsgebieden van dezelfde persoon. Het onderzoek heeft tot doel concrete aanknopingspunten op te leveren voor een verbeterde zorg met aanvullende testen en behandelrichtlijnen. De werving van vrouwen die behandeld zijn voor een chlamydia-infectie verloopt goed. De onderzoekers zijn blij met het enthousiasme van de vrouwen om deel te nemen aan het onderzoek. Er wordt namelijk veel van de deelnemers gevraagd. De studie bevat 8 verschillende meetmomenten, thuis en bij de GGD.
De meerderheid (80%) heeft aan alle meetmomenten meegedaan, alle gevraagde materialen ingeleverd en alle vragenlijsten ingevuld. Bijdragen aan de gezondheid van zichzelf en anderen is de belangrijkste reden voor deelname. Ook waarderen ze het goede contact met het FemCure-team dat hen in dit traject intensief begeleidt.

Meer informatie

Onderwerpen