NWO en ZonMw verdelen ruim zestig miljoen extra voor ongebonden onderzoek

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt dit jaar 65,4 miljoen euro extra ter beschikking aan NWO en ZonMw voor de verschillende Open Competities voor ongebonden onderzoek.

Bijna het hele extra budget wordt nog in 2022 uitgekeerd, zoals ook de wens van de minister is. Met ingang van 2023 is structureel 60 miljoen euro extra beschikbaar voor de Open Competities van Exacte en Natuurwetenschappen, Sociale en Geesteswetenschappen, Toegepaste en Technische Wetenschappen en Medisch Onderzoek en Zorginnovatie (ZonMw).

ZonMw werkt de komende maanden uit hoe deze extra middelen beschikbaar worden gesteld in de huidige en komende rondes van de ZonMw Open Competitie en Off Road. Details hierover zullen we publiceren op onze programmapagina’s op onze website.

Lees meer over de extra middelen op de website van NWO