Nieuwe ZonMw-huisstijl doorgevoerd op de website

Nadat begin april onze website is vernieuwd, heeft ZonMw nu ook een nieuwe huisstijl. Dat betekent dat ook de website een nieuw uiterlijk heeft gekregen. Voor de inhoud, functionaliteiten en werkbaarheid van de website heeft dat geen consequenties. Het logo is niet gewijzigd.

Wat betekent het voor u

Voor u verandert er niets. De website blijf gelijk in opbouw en gebruik. Geleidelijk aan voeren we onze huisstijl door in al onze middelen en uitingen. Dat betekent dat u op verschillende plekken de huisstijl tegen gaat komen. Ook kan het zijn dat u middelen tegenkomt die nog in de oude opmaak zijn. Fysieke middelen maken we namelijk zoveel mogelijk eerst op. De online middelen worden de komende maanden geactualiseerd en omgezet naar de nieuwe huisstijl.

De nieuwe huisstijl

De nieuwe huisstijl biedt een positieve uitstraling waarbij verbinding een belangrijke rol speelt. Zo is de huisstijl opgebouwd uit schuine lijnen en hoekig vormen die refereren aan het hart van het logo. Ze staan voor verbinding en vooruitgang. De verbinding met partijen met wie we samenwerken en waarmee we ons verbonden voelen; onderzoek, praktijk, beleid en onderwijs. Daarbij vormen frisse heldere kleuren samen met vaste grafische elementen de basis van de huisstijl. Ook kent de nieuwe huisstijl een eigen stijl voor illustraties en iconen. Samen met ons ZonMw-beeldconcept dragen zij bij aan de herkenbaarheid van ZonMw en de eenheid in uitstraling. Één ZonMw.

Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de nieuwe huisstijl? Neem dan contact op met ons via huisstijl@zonmw.nl.

Onderwerpen