Nieuwe onderzoeken naar de effectiviteit van behandelinterventies in de ggz van start

In 5 nieuwe projecten op het gebied van verslavingszorg, eetstoornissen en gedragsproblemen wordt de (kosten)effectiviteit onderzocht van therapieën, behandelingen of interventies. Hieronder een overzicht van de context en het doel van deze onderzoeken.

OptiBlend: innovatieve blended verslavingsbehandeling en nazorg

In samenwerking met cliënten wordt binnen dit project de blended behandeling van Jellinek vernieuwd. Hiervoor worden leefstijlmodules (over gezonde voeding en beter slapen) en een nazorgmodule met terugvalpreventie toegevoegd. Ook wordt er gekeken of het aantal fysieke afspraken van blended care gepersonaliseerd kan worden.

    Meer over dit project

Kosten(effectiviteit) van groepsschematherapie voor eetstoornissen

Het doel van dit onderzoek is om groep-schematherapie (GST) met cognitive behavioral therapy-enhanced (CBT-E) te vergelijken bij een groep mensen met een eetstoornis die onvoldoende herstelt tijdens de richtlijnbehandeling en om de maatschappelijke kosten te berekenen.

    Meer over dit project

De effectiviteit van Forensische Ambulante Systeem therapie (FAST)

Het centrum voor forensische geestelijke gezondheidszorg (ggz) de Waag biedt sinds 2016 Forensische Ambulante Systeem Therapie (FAST) aan. Dit is een intensieve behandeling om antisociaal en crimineel gedrag bij jongeren te verminderen en uithuisplaatsing te voorkomen. Jaarlijks volgen 140 jongeren (12-18 jaar) en hun ouders FAST. Hoewel FAST door het Nederlands Jeugdinstituut erkend is als theoretisch goed onderbouwd, is de effectiviteit nog niet onderzocht.

    Meer over dit project

Triggers & Tech: Verslavingsbehandeling ondersteund met technologie

Verslaving aan alcohol of drugs komt veel voor. Gelukkig worden veel patiënten goed geholpen met therapie of medicijnen. Echter, voor sommigen is een praktischere aanpak met ervaren en oefenen beter. Met Virtual Reality (VR) kan dit op een realistische en veilige manier. Maar het is nog niet duidelijk hoe VR bij verslaving het beste worden ingezet. Het doel van dit project is om te bepalen hoe VR in verslavingszorg het meest effectief kan worden ingezet.

   Meer over dit project

Betere behandeling van kinderen met gedragsproblemen

Wanneer kinderen met gedragsproblemen, zoals opstandig en agressief gedrag, geen behandeling krijgen, kunnen hun problemen uitgroeien tot chronische stoornissen met negatieve uitkomsten in hun latere leven. Dit project beoogt behandeling voor kinderen met gedragsproblemen te verbeteren om terugval te voorkomen. Dit wordt gedaan door het onderzoeken van een korte, flexibele training-op-maat voor hun ouders, met het bieden van vervolgbehandeling.

    Meer over dit project

Klinisch toegepast onderzoek

De projecten hebben een looptijd van vijf tot zes jaar, de eerste resultaten hiervan worden in 2027 verwacht. Zij ontvangen een subsidie vanuit de tweede subsidieronde voor klinisch toegepast onderzoek vanuit het Onderzoeksprogramma ggz. Lees meer over de projecten die startten na de eerste subsidieronde.

Meer informatie