Nieuwe instrumenten helpen bij zingeving en levensvragen

Mensen die ongeneeslijk ziek zijn of in de palliatieve fase zitten, krijgen vaak te maken met levensvragen of vragen over zingeving. Ook in de thuissituatie. Hoe ga je daar als zorgverlener mee om? En hoe zorg je dat er goede afstemming is tussen zorgverleners en geestelijk verzorgers, die specialist zijn op dit gebied? Deze nieuw ontwikkelde instrumenten helpen hierbij.

Om zorg voor zingeving beter te organiseren in de thuissituatie, zijn een aantal hulpmiddelen ontwikkeld. Deze zijn vrij toegankelijk op Palliaweb. Denk bijvoorbeeld aan:

  • signalerings- en verwijzingstools die handvatten geven om meer aandacht te besteden aan zingeving, en inzicht geven in naar wie u kunt doorverwijzen als dat nodig is
  • een gespreksmodel voor het verbeteren van de samenwerking tussen geestelijk verzorgers en andere zorg- en welzijnsprofessionals
  • een werkboek voor het goed organiseren van geestelijke verzorging in de thuissituatie

Conferentie over zingeving

Benieuwd naar deze hulpmiddelen en hoe u die goed kunt gebruiken? Op 30 september 2022 vindt een conferentie over zingeving plaats, met workshops over bovenstaande instrumenten. Noteer de datum alvast in uw agenda!

ZonMw en zingeving

De nieuwe instrumenten over zingeving zijn ontwikkeld vanuit 3 deelprojecten van het Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke verzorging (PLOEG). Deze ontvingen financiering vanuit ons programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’, wat zich inzet voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijke ziek zijn en hun naasten. Aandacht voor de spirituele dimensie van zorg draagt daaraan bij. Ook met ons programma Zingeving en geestelijke verzorging stimuleren we onderzoek naar het organiseren van geestelijke verzorging thuis.

Meer informatie