Medische Inspirator Prijs-winnaars bekend

Op 18 februari 2021, om 14.00 uur werd de Medische Inspirator Prijs 2020-2021 uitgereikt. Drie mooie onderzoeken, waarbij de samenwerking tussen patiënten en onderzoekers centraal staat, hebben een maand lang in de spotlight gestaan. Nu is de uitslag eindelijk bekend wie de hoofdprijs van € 100.000,- gewonnen heeft. Daarnaast werden de 2e prijs van € 75.000 en de 3e prijs van € 50.000,- uitgereikt.

De uitslag is als volgt:

1e plaats

StoMakker: de stoma-app voor kinderen

Een stoma krijgen is enorm ingrijpend, zeker voor een kind. Heldere, toegankelijke informatie is dan belangrijk. Ervaringsdeskundigen, stomaverpleegkundigen, artsen én kinderen willen daarom samen een bijzonder medisch hulpmiddel bouwen. Een app, waarmee je leert omgaan met je stoma door te gamen. En waarmee je veilig kunt chatten met ándere kinderen met een stoma! Want niemand begrijpt je tenslotte zo goed als een lotgenootje.

2e plaats

Geef XLA geen tijd

Wat als je kind altijd ziek is en de ene oorontsteking nog niet voorbij is voor de volgende koortsperiode aanbreekt? Dit is voor ouders en patiënten met de ernstige afweerstoornis XLA (X-gebonden agammaglobulinemie) vaak werkelijkheid. Er is behoefte om XLA vroeg op te sporen om zo leed te verminderen en gezondheid te behouden. De persoonlijke verhalen van XLA patiënten en familieleden zijn de inspiratie geweest om dit onderzoek te starten om XLA op te nemen in het hielprikscreeningsprogramma. Met vroege opsporing van XLA in de hielprik kunnen we ernstige infecties en blijvende schade voorkomen door direct na de geboorte te starten met behandeling. Dit leidt tot betere uitkomsten voor alle toekomstige XLA patiënten in Nederland en wereldwijd. Een evidente innovatie in de zorg. Geef XLA geen tijd!

3e plaats

Darmonderzoek zonder pijn

Als iemand niet normaal kan poepen, kan dit heel ernstig zijn. Om dit te onderzoeken zijn vaak vervelende onderzoeken nodig. Maar met dit project kunnen makkelijk en pijnloos de darmactiviteit meten. We kunnen nu de signalen van de darm zien, maar we moeten onderzoeken wat normale darm en wat zieke darm is. Als dit lukt kunnen we bij iedereen makkelijk onderzoeken wat er aan de hand is.

Over de Medische Inspirator prijs

Met de Medische Inspirator Prijs wil ZonMw de samenwerking tussen patiënt en onderzoeker stimuleren. Door een onafhankelijke vakjury worden drie onderzoeksprojecten uit de inzendingen genomineerd. Een vereiste voor deelname is dat de samenwerking tussen onderzoeker en patiënt, mantelzorger of andere eindgebruikers van de zorg duidelijk zichtbaar moet zijn. Vervolgens worden de drie genomineerden begeleid in het maken van een promotievideo waarin zij duidelijk uitleggen hoe hun onderzoeksvoorstel eruit ziet of werkt. Door patiënten of andere eindgebruikers van de zorg te betrekken in het onderzoeksproces ontstaat er een completer beeld van wat er in de praktijk nodig is. Eindgebruikers zijn goed in staat om aan te geven waar zij behoefte aan hebben en op deze manier wordt er vraag gestuurd geïnnoveerd.

Uit vorige edities blijkt dat deelname aan de Medische Inspirator Prijs de deelnemers veel heeft gebracht. Zij hebben meer bekendheid voor hun aandoening gekregen, er zijn nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan, ze hebben veel morele steun ontvangen, veel nieuwe leden voor de patiëntenvereniging en nieuwe schenkingen of leningen voor onderzoek. Lees er meer over in deze publicatie.

Meer informatie