Marlies Schijven benoemd als bestuurslid ZonMw

Marlies Schijven is per 1 april 2022 benoemd als lid van het bestuur van ZonMw. Zij is voor 3 jaar benoemd door minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en door Marcel Levi namens de Raad van Bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

ZonMw verwelkomt Marlies Schijven van harte in het bestuur. Zij vervult een vacant gekomen plek in het bestuur voor het profiel “vooraanstaand (klinisch) wetenschappelijk onderzoeker die breder dan het eigen vakgebied actief is en een boegbeeld met zicht op kennis- en onderzoek agendering in het brede veld van de gezondheidszorg”. Met haar ervaring als chirurg en hoogleraar maar ook haar bestuurlijke ervaring als toezichthouder in de zorg en eerdere activiteiten als Chief Medical Information Officer bij het ministerie VWS past Marlies Schijven zeer goed in het gezochte profiel en is zij een mooie aanvulling in het bestuur.

Prof. dr. drs. Marlies P. Schijven is sinds 2009 aangesteld als staf chirurg op de afdeling Heelkunde van het Amsterdam UMC (voorheen: AMC). Naast haar werk als chirurg leidt ze als principal investigator en principal educator onderzoek in digitale zorgtransitie. Marlies werd in 2015 benoemd als hoogleraar chirurgie, met als leerstoel: Simulatie, Serious Gaming and Applied Mobile Healthcare (Universiteit van Amsterdam). Marlies is mede-oprichter en voormalig voorzitter van de Dutch Society for Simulation in Healthcare (DSSH. Zij studeerde aan de Design Academy in Eindhoven, rondde de studies tot gezondheidswetenschapper en arts af aan de Universiteit Maastricht en promoveerde aan de Universiteit Leiden op Virtual Reality Simulatie technieken in de chirurgie. Zij werd opgeleid tot chirurg in Eindhoven en Rotterdam, en heeft zich toegelegd op de gastro-intestinale laparoscopische chirurgie (benigne Upper GI). Marlies Schijven ontwikkelt en verricht onderzoek naar de valide toepassing van black box systemen, simulatie, serious games en mobiele applicaties in de zorg en de waarde daarvan voor de medische (vervolg-) opleidingen. Daarnaast onderzoekt zij de waarde van ‘wearables’, oftewel draagbare technologie, voor de zorgprofessional en patiënt; de optimale aansluiting hiervan in de zorg en meer specifiek het elektronisch patiëntendossier.

Opvolger Annelien Bredenoord

Marlies Schijven vervult de vacature die is ontstaan door het vertrek van prof. dr. Annelien Bredenoord. Annelien Bredenoord is per 30 september 2021 benoemt tot Rector Magnificus van de Erasmus Universiteit en heeft per die datum haar functie als lid van het ZonMw bestuur neergelegd.

Meer informatie op de pagina Organisatie

Onderwerpen