Kennisagenda doet aanbevelingen voor transitie naar proefdiervrije innovaties

Het (bio)medische onderzoek zit in een overgangsfase (transitie) naar proefdiervrij onderzoek. ZonMw inventariseerde wat er nodig is om deze transitie te versnellen. Zo is meer onderzoek nodig om proefdiervrije innovaties te onderbouwen. In de opleiding van onderzoekers zou proefdiervrij onderzoek centraal moeten staan. ZonMw-voorzitter Arfan Ikram overhandigde op 13 april de ZonMw Kennisagenda Transitie naar Proefdiervrije Innovaties aan minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

'Onderzoek met proefdieren is nog altijd een hoeksteen in het biomedisch onderzoek. Maar onderzoek in dieren laat zich vaak moeilijk vertalen naar toepassingen bij de mens. Deze Kennisagenda beschrijft wat er nodig is om te zorgen dat proefdiervrije methoden, die makkelijker te vertalen zijn naar mens, de nieuwe standaard worden', zei prof. dr. Arfan Ikram tegen minister Adema tijdens het werkbezoek aan het Utrechtse Hubrecht Instituut.

Aandacht voor complexiteit

ZonMw ontwikkelde de Kennisagenda op grond van gesprekken met bijna 60 onderzoekers, ondernemers, regelgevers, brugfiguren, financiers, studenten en docenten van verschillende Nederlandse universiteiten en instellingen. Uit deze inventarisatie kwamen kansen, obstakels en kennisvragen naar voren. Zo bleek dat het belangrijk is dat er grondig gekeken wordt wat de wetenschappelijke waarde is van proefdiervrije modellen (validatie). Ook is het nodig om innovaties te ontwikkelen waarmee onderzoekers complexere vragen kunnen beantwoorden.

Hoe nu verder?

Deze Kennisagenda wordt nu breed verspreid naar alle belanghebbenden. ZonMw vraagt daarmee aandacht voor alle aanbevelingen. Ook wil ZonMw de discussie met relevante partijen stimuleren. Het doel is om een ambitieus, langjarig kennis- en innovatieprogramma op te zetten om gezamenlijk concrete invulling te geven aan de oplossingen en aanbevelingen uit deze Kennisagenda. ZonMw hoopt dat deze Kennisagenda een kantelpunt zal markeren in de transitie naar proefdiervrije innovaties en bijdraagt aan onderzoek dat relevant is voor menselijke toepassingen.

Meer informatie over de Kennisagenda Transitie Proefdiervrije Innovaties is beschikbaar op onze website

Meer informatie

Kennisagenda Transitie naar Proefdiervrije Innovaties.