Kennis over de effecten van maatregelen tijdens de COVID-19 pandemie

De Nederlandse overheid heeft gedurende de COVID-19 pandemie diverse maatregelen getroffen om besmettingen te beheersen en de impact van COVID-19 op diverse doelgroepen en sectoren te minimaliseren. Met het oog op mogelijke toekomstige pandemieën is het van groot belang om lering te trekken uit de positieve en negatieve effecten van deze maatregelen. ZonMw en NWO hebben sinds 2020 tal van COVID-19 gerelateerde onderzoeksprojecten gefinancierd gericht op verschillende aspecten van het virus SARS-CoV-2, de ziekte COVID-19 en de gevolgen daarvan op de maatschappij. Verschillende van deze onderzoeksprojecten leverden ook data aan over de effecten van COVID-19 maatregelen.

Om richting te geven aan financiering van toekomstig onderzoek hebben drie opdrachtnemers een inventarisatie uitgevoerd naar de kennis omtrent effecten van niet-farmaceutische COVID-19 maatregelen die is voortgevloeid uit de door ZonMw en NWO gefinancierde onderzoeksprojecten. Hierbij is in respectievelijk 3 rapporten gekeken naar:

  1. de epidemiologische effecten van diverse maatregelen op diverse doelgroepen en in diverse sectoren;
  2. de sociaal-maatschappelijke effecten van diverse maatregelen op diverse doelgroepen en in diverse sectoren;
  3. de effecten van diverse maatregelen op diverse doelgroepen in de zorgsector

Daarnaast is een vergelijking met de (inter)nationale literatuur uitgevoerd. De inventarisatie en literatuurstudie hadden beide als doel om kennishiaten binnen de effecten van COVID-19 maatregelen te identificeren.

Subsidieoproep

Midden februari 2024 opent een subsidieoproep voor het verwerven van kennis over middellange termijn effecten van COVID-19 maatregelen, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de kennishiaten die in de rapporten worden genoemd.