Innovatiemissie naar India bereidt internationale samenwerking binnen kankerzorg voor

In Nederland is kanker de belangrijkste doodsoorzaak. Ook in India levert de aandoening hoge sterftecijfers op. Het toepassen van mogelijkheden in het digitale domein vormt een belangrijke oplossingsrichting. In beide landen bestaat een nadrukkelijke behoefte aan internationale samenwerking op dit gebied. Een Nederlandse delegatie ondernam in dat kader eind 2023 de innovatiemissie ‘Data for Better Health in Oncology’ naar India. Met als doel potentiële nieuwe samenwerkingsverbanden te verkennen.

Samenwerking Nederland-India

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het Indiase ministerie van Wetenschap en Technologie (DST) sloten in 2008 een overeenkomst op het gebied van wetenschap, technologie en innovatiesamenwerking. In 2014 werd daaraan een overeenkomst bij op het gebied van gezondheid met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) toegevoegd. Op basis hiervan is er een gezamenlijke Kennis- en Innovatieagenda tussen EZK en verschillende Indiase departementen opgesteld. Die agenda zich met financieringspartners zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), ZonMw en De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), richt op onderzoek- en innovatieprogramma’s. Daarbij staat de toepassing van sleuteltechnologieën in de water-, landbouw- en zorgsector centraal staan. Na bilaterale consultaties over de invulling van de Kennis- en Innovatieagenda met een bredere groep stakeholders, werden de thema’s digitalisering en oncologie tot prioriteiten benoemd.

Data for Better Health in Oncology

Om bestaande en toekomstige gezamenlijke onderzoeksprogramma’s met India te verbeteren of op te zetten, organiseerde RVO, in opdracht van EZK en VWS/ambassade India, de innovatiemissie Data for Better Health in Oncolgy. Een Nederlandse delegatie reisde in november 2023 van Delhi naar Pune en Mumbai om vooraanstaande overheidspartijen, medische centra en IT-bedrijven te bezoeken en symposia bij te wonen. De delegatie bestond uit 20 experts van Nederlandse topuniversiteiten, bedrijven en partijen zoals KWF Kankerbestrijding, Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Nederlands Kanker Instituut (NKI), maar ook ZonMw en NWO.

Voorlopige resultaten

De innovatiemissie verkende de mogelijkheden om onderzoeksvragen en bijbehorende data in gecodeerde en privacy-vriendelijke vorm te verzamelen, zonder dat internationaal delen van data aan de orde is.

Daarnaast werden inzichten verkregen in hoe artifical intelligence (AI) en machine learning gebruikt kunnen worden. Voorbeelden zijn voorspellende modellen die artsen helpen om beter geïnformeerde beslissingen te nemen over de diagnose, prognose en behandeling van kanker. En ook toepassingen die kunnen zorgen voor een aanzienlijk versnelde diagnostiek in laboratoria.

Verder werden nieuwe contacten gelegd om internationaal samen te gaan werken op het gebied van onderzoek en ontwikkeling of het uitbreiden van bedrijvigheid naar India. Daarnaast werd de missie gebruikt om de contouren te scheppen voor een Indiaas-Nederlandse coalitie om een nieuw subsidieprogramma voor publiek-private samenwerkingsverbanden te ontwikkelen.

Voordelen van internationaal inzichten delen

Het internationaal delen van inzichten kan leiden tot de ontwikkeling van nieuwe diagnostiek en behandelstrategieën. Met een verbetering van de kankerzorg en een efficiënter georganiseerde gezondheidszorgsector als beoogd resultaat.
Zo heeft India zeer gespecialiseerde ziekenhuizen en wordt er veel geïnvesteerd in onderzoek, geavanceerde behandelingen en diagnostiek in het oncologiedomein. Technologische ontwikkelingen zoals AI stimuleren die beweging. Het land bouwt met haar 1.4 miljard inwoners aan een nationale infrastructuur voor medische data en zet grote stappen in het primaire gebruik van data. Nederland en Europa zijn juist sterk op het gebied van databeleid en data-uitwisselingsprincipes waaronder datatransparantie en dataherbruikbaarheid.