Gevolgen van coronamaatregelen voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking

Het Nivel is een onderzoek gestart naar de gevolgen van de coronamaatregelen voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking. Met het onderzoek ‘Zorgen en zwaaien’ wordt kennis verkregen om naasten meer te betrekken tijdens een crisis en maatregelen beter op hen af te stemmen. ZonMw is de subsidieverstrekker van dit project.

Veel naasten stonden in de beginfase van de coronacrisis voor een dilemma. Door de bezoekregeling van zorginstellingen was het niet mogelijk om hun familielid te bezoeken. Hun familielid in huis opvangen vroeg daarentegen veel ondersteuning van naasten. Met het onderzoek ‘Zorgen en zwaaien’ worden de gevolgen van de coronamaatregelen voor naasten in kaart gebracht.

Doel van het onderzoek

De resultaten van het onderzoek kunnen leiden tot een betere ondersteuning van naasten van mensen met een verstandelijke beperking in crisissituaties. Projectleider Hennie Boeije: 'Het is natuurlijk fantastisch dat we door de toekenning nog ruim anderhalf jaar kunnen volgen hoe het met naasten gaat tijdens een pandemie. Daarmee kunnen we het langetermijnbeleid in de gehandicaptensector ondersteunen.'

Resultaten vragenlijsten

Het Nivel heeft de resultaten van het vragenlijstonderzoek half september 2020 gepubliceerd. De beginperiode van de coronacrisis (maart – juni 2020) trok een wissel op het welbevinden van mensen met een verstandelijke beperking: de helft van de naasten vindt dat het welbevinden van hun familielid in deze periode is verminderd. Naasten zijn over het algemeen tevreden over de ondersteuning en begeleiding die vanuit zorginstellingen werd geboden, maar sommigen willen meer. Het vragenlijstonderzoek voerde het Nivel afgelopen juni uit onder 266 naasten.

Meer lezen?