Elf gevluchte wetenschappers gaan hun talent inzetten voor de Nederlandse wetenschap

Elf academici, die hun vaderland zijn ontvlucht door een bedreigende situatie, kunnen hun wetenschappelijke carrière gaan voortzetten in Nederland. Ze krijgen een aanstelling die gefinancierd wordt vanuit de vierde ronde van het programma ‘Hestia - Impuls voor Vluchtelingen in de wetenschap.’

Onderzoeken met uiteenlopende onderwerpen

Ook dit jaar gaat het om onderzoeken met uiteenlopende onderwerpen. Zo zal er onder andere  onderzoek worden gedaan naar de effecten van kalmerende medicijnen op biofilms en algenpopulaties, naar conflict als een verandermoment voor gendersociale rechtvaardigheid in Syrië, en naar veranderingen in moederschapsstress, levensstijl en werkgerelateerde factoren na de COVID-19-lockdown (en hun verband met geboorte-uitkomsten).

Aansluiting bij Nederlands onderzoek

Wetenschappers die door oorlog of een andere bedreigende situatie hun thuisland hebben moeten ontvluchten lopen vaak tegen obstakels aan in de landen waar ze een veilig thuis vinden, zoals taal of werkcultuur. Dit maakt het moeilijker voor ze om hun academische loopbaan voor te zetten. Met de call ‘Hestia – Impuls voor Vluchtelingen in de wetenschap’ wil NWO deze academici aansluiting bieden bij lopende Nederlandse onderzoeksprojecten om een netwerk op te bouwen en om hun kennis en vaardigheden te vergroten.

Het programma geeft hen de kans om het Nederlandse wetenschapsstelsel te leren kennen en hun kennis en talent in te zetten. Tegelijkertijd verrijken deze academici de Nederlandse wetenschap en maatschappij met de expertise die zij meebrengen. Het uiteindelijke doel is de loopbaan/onderzoekslijn uit het thuisland voort te zetten. Uiteindelijk hopen wij tevens dat vluchteling academici zich via deze weg binnen het Nederlandse Wetenschapslandschap verder kunnen ontplooien en profileren.

Bron: NWO