De doorwerking van de coronapandemie op sociale cohesie

Er is geen sprake van een algemene afname van sociale cohesie in de Nederlandse samenleving sinds de coronapandemie. Wel zien onderzoekers een grote daling in het vertrouwen van burgers in de landelijke overheid.

Het aandeel Nederlanders met (veel) vertrouwen in de landelijke overheid daalde tussen april 2020 en september 2023 van 69 tot 22 procent. Deze vertrouwensdaling begon in de coronaperiode, hoewel ook andere zaken een rol spelen.

Dit blijkt uit de uitkomsten van het onderzoek “Nederland na de pandemie. Over de doorwerking van de coronapandemie op sociale cohesie”onder leiding van prof. Godfried Engbersen en dr. Erik Snel van de Erasmus universiteit/RISBO. Het onderzoek, gefinancierd door ZonMw, geeft inzicht in de ontwikkeling van sociale cohesie in de periode april 2020 – september 2023. Het volledige rapport staat op COVID-19 | Risbo Research | Erasmus University Rotterdam.