Call geopend voor onderzoek naar nieuwe antimicrobiële middelen

KIC-call ‘Antimicrobiële middelen voor de preklinische pijplijn’ is nu open voor aanvragen. Consortia van onderzoekers en bedrijven kunnen in dit programma van NWO en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een onderzoeksvoorstel indienen voor het ontwikkelen van nieuwe antimicrobiële middelen en alternatieve therapieën tegen humane bacteriële- en schimmelinfecties.

Antimicrobiële resistentie (AMR) is één van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Het steeds moeilijker kunnen behandelen van infecties kan in de toekomst leiden tot een enorme druk op de zorg en een groot verlies van gezonde levensjaren. Het ontstaan van AMR wordt versneld door overmatig en onjuist gebruik van antimicrobiële middelen. Hierdoor neemt de effectiviteit van deze behandelingen af. Daarom is er behoefte aan nieuwe antimicrobiële middelen.

Bekijk de call for proposals (NWO)

Doel van de call

Het doel van het KIC-partnerschap ‘Antimicrobiële middelen voor de preklinische pijplijn’ is het vullen van de preklinische pijplijn met potentiële nieuwe middelen of therapieën tegen humane bacteriële- en schimmelinfecties, door het financieren van publiek-privaat onderzoek. De nadruk ligt op het benutten en toepassen van kennis welke binnen een redelijke termijn kan doorvloeien naar (pre-)klinisch onderzoek. De inzet op publiek-private samenwerkingen heeft als doel de expertises en middelen van beide sectoren bij elkaar te brengen. Ook kunnen zo de economische uitdagingen en risico’s die er zijn bij de ontwikkeling van nieuwe antimicrobiële middelen geminimaliseerd worden.

Budget en deadline

NWO en het ministerie van VWS stellen gezamenlijk in totaal 8 miljoen euro beschikbaar voor het onderzoeksprogramma. Voor een onderzoeksvoorstel in deze ronde kan minimaal € 750.000 en maximaal € 1.000.000 worden aangevraagd aan NWO-financiering. De maximale looptijd van de projecten is zes jaar.

  • De deadline voor indiening van vooraanmeldingen is 25 april 2024, voor 14:00:00 uur CEST;
  • De deadline voor indiening van volledige aanvragen is 1 oktober 2024, voor 14:00:00 CEST.

Matchmaking

Op 30 januari vond matchmakingsessie plaats rondom de call, tijdens de Innovative antimicrobial therapy development-bijeenkomst in de Jaarbeurs Meet-up in Utrecht (georganiseerd door FAST (Future Affordable Sustainable Therapy). Mocht u deze gemist hebben en interesse hebben om in een consortium deel te nemen, neem dan contact op met de betrokken NWO-medewerkers (kic-antimicrobials@nwo.nl).

Aansluiting bij onderzoeksagenda’s

Deze call komt voort uit de Kennis- en innovatieagenda (KIA) Gezondheid en Zorg. De centrale missie van deze KIA is ‘Langer gezond’.

NWO-KIC: innovatieprogramma’s in het kennis- en innovatieconvenant

NWO ontwikkelt innovatieprogramma’s gericht op de maatschappelijke uitdagingen van Nederland met het doel impact te realiseren voor de economie, mens en samenleving. In deze programma’s ligt de nadruk op samenwerking tussen kennisinstellingen, private partijen en overheid. De resultaten dragen daarmee bij aan het realiseren van economische kansen. Essentieel is daarom dat private partijen investeren in elk onderzoeksproject.