3 subsidierondes voor Impact en Implementatie van dementieonderzoek openen binnenkort

Om de impact en implementatie van onderzoeksresultaten op het gebied van dementie te vergroten, hebben we de komende periode 3 subsidiemogelijkheden. Deze subsidierondes zijn bedoeld om innovaties te stimuleren, onderzoek te faciliteren en resultaten van bestaande projecten verder te brengen. Ze worden opengesteld in oktober 2023 en begin van 2024.

1. Subsidieoproep Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP’s) binnen dementiezorg

De eerste subsidieronde, bekend als de Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP's) binnen dementiezorg, heeft als doel bestaande en afgeronde ZonMw-projecten te ondersteunen en hun resultaten verder te brengen in de praktijk. Met in deze ronde een totaalbudget van €500.000 kunnen projecten een subsidieaanvraag indienen voor maximaal €50.000 per project. Deze subsidie biedt een waardevolle impuls voor de implementatie van ontwikkelde tools, verankering binnen onderwijs- en zorgpraktijken, en het stimuleren van verdere innovatie in de dementiezorg.

Wanneer komt mijn project in aanmerking voor deze subsidie?

Je dient een aanvraag in voor een afgerond, door ZonMw-gefinancierd, project. Dit project is maximaal 24 maanden geleden afgerond. Deze impuls brengt resultaten vanuit dit eerdere project een stap verder.

Wanneer opent deze subsidieronde?

Najaar 2023.

2. Subsidieoproep Impact Explorer Dementie

De subsidieronde Impact Explorer Dementie biedt een kans om nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek naar dementie te verkennen en te benutten. Het doel van de subsidie is om de (potentiële) maatschappelijke waarde van onverwachte bevindingen uit lopende ZonMw-onderzoeksprojecten te verkennen. Onderzoekers die betrokken zijn bij lopende ZonMw-projecten kunnen subsidieaanvragen indienen voor bedragen tussen €20.000 en €30.000 per aanvraag. Het totaalbudget van de ronde is €200.000.

Wanneer komt mijn project in aanmerking voor deze subsidie?

Aanvragen kunnen worden gedaan door organisaties die bij ZonMw een lopend dementieproject hebben. De Impact Explorer Dementie dient verder te gaan op een bevinding uit dat project.

Bekijk de subsidieoproep

De subsidieoproep staat doorlopend open tot 3 oktober 2024.

3. Open subsidieoproep implementatie binnen dementiezorg

Begin 2024 zal de derde subsidieronde van start gaan: de open subsidieoproep voor implementatie binnen dementiezorg. Met een totaalbudget van €1.400.000 wordt beoogd de dementiezorg verder te verbeteren door duurzame zorginnovaties te ondersteunen. Projecten kunnen tot €200.000 per aanvraag ontvangen, met een focus op het blijvend en duurzaam toepassen van kennis, innovaties en interventies binnen het zorgsysteem. Er dient nadrukkelijk aandacht te zijn voor de structurele voorwaarden voor een duurzame toepassing in een dynamische omgeving.  

Deze ronde is nog in ontwikkeling. Mogelijk worden er nog wijzingen aangebracht voordat de subsidieronde definitief opent. 

Wanneer komt mijn project in aanmerking van deze subsidie?

Dit betreft een open subsidieronde. De aanvraag hoeft geen vervolg te zijn op een lopend ZonMw-project.

Wanneer opent deze subsidieronde?

Begin 2024.

Dien uw projectidee in

We nodigen iedereen met mooie projecten of projectideeën van harte uit om deel te nemen aan deze subsidierondes. Samen werken we aan het bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten en uiteindelijk het voorkomen van dementie.

Nadere toelichting en achtergrond van deze subsidierondes

Zodra deze subsidieoproepen openen zijn ze terug te vinden in de ZonMw-subsidiekalender. In de oproepteksten is nadere toelichting van bepaalde termen of tijdaanduidingen en achtergrond te vinden van deze rondes.