29 initiatieven ingediend voor KIC-call ‘Doorbreken van barrières voor een inclusieve leefomgeving’

Voor de KIC-call ‘Doorbreken van barrières voor een inclusieve leefomgeving’ hebben 29 initiatiefnemers hun idee ingediend. De initiatiefnemers kunnen nu beginnen aan het vormen van een consortium. Zij hebben tot 15 oktober 2024 om een subsidieaanvraag in te indienen voor hun initiatief.

Het doel van de KIC-call ‘Doorbreken van barrières voor een inclusieve leefomgeving’

Het doel van deze call is om bij te dragen aan een inclusieve samenleving waarin mensen met een beperking of chronische ziekte vitaal en volwaardig kunnen deelnemen, en is specifiek gericht op het creëren van een inclusieve leefomgeving. De call richt zich op het aanpakken van diverse aspecten van het dagelijks leven, zoals onderwijs, werk, wonen, vervoer en vrije tijd, en benadrukt de noodzaak van innovatieve experimenteeromgevingen zoals fieldlabs of living labs waarin samen met burger, bedrijfsleven, onderzoeker en overheid producten worden (door-)ontwikkeld. Lees hier meer over de subsidieoproep. 

Rol van ZonMw binnen het KIC

ZonMw is één van de domeinen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Dit betekent dat ZonMw en NWO nauw samenwerken. ZonMw coördineert vanuit haar kennis en expertise diverse subsidieoproepen binnen het NWO Kennis- en Innovatie Convenant (KIC).

NWO-KIC: innovatieprogramma’s in het kennis- en innovatieconvenant

NWO ontwikkelt innovatieprogramma’s gericht op de maatschappelijke uitdagingen van Nederland met het doel impact te realiseren voor de economie, mens en samenleving. In deze programma’s ligt de nadruk op samenwerking tussen kennisinstellingen, private partijen en overheid. De resultaten dragen daarmee bij aan het realiseren van economische kansen. Essentieel is daarom dat private partijen investeren in elk onderzoeksproject.