27 februari openstelling projectidee voor ZonMw Open Competitie ronde 2024

ZonMw Open Competitie ronde 2024 opent voor het indienen van een projectidee op 27 februari 2024.

Tijdpad

Het tijdpad is als volgt:

  • Openstelling projectidee: 27 februari 2024 - deadline projectidee: 18 april 2024 14:00u
  • Openstelling uitgewerkte aanvraag: 9 juli 2024 - deadline uitgewerkte aanvraag: 12 september 2024 14:00u

Inhoudelijke informatie, waaronder het complete tijdpad en de call for proposals, volgt rond de daadwerkelijke openstelling.