FAQ Alcoholpreventie

Hieronder vindt u veelgestelde vragen plus antwoorden. Deze hebben betrekking op de subsidieoproep Alcoholpreventie.

Deze vragen worden aangevuld n.a.v. vragen uit mails, telefonisch contact en de informatiebijeenkomst die plaatsvond op 11 mei 2023.

Het doel van deze subsidieoproep is kennisvergaring over alcoholpreventie die bijdraagt aan de doelen die zijn gesteld in het Nationaal Preventieakkoord (NPA) en aansluit op de Kennisagenda Alcoholpreventie. Onderzoek kan zich richten op onderzoeksthema’s en actuele kennisvragen die in de agenda worden genoemd. Er is daarom ruimte om voort te bouwen op de vragen uit de agenda en deze aan te passen, mits de relevantie daarvan wordt aangetoond. Beschrijf dit duidelijk in uw projectidee.

Uiteindelijk wordt door de commissie beoordeeld of uw idee voldoende aansluit bij het doel en de criteria van deze oproep. Dit geldt voor alle vragen, antwoorden en criteria die hieronder genoemd worden. 

Zorggerelateerde preventie valt buiten deze oproep. De commissie houdt de definities en scheiding aan zoals deze in Bijlage 1 van de Kennisagenda Alcoholpreventie 2023 van het Trimbos-instituut is beschreven (zie pagina 38 van de Kennisagenda). Het is aan de aanvrager te onderbouwen dat de gekozen doelgroep past bij de subsidieoproep.

Het budget kan niet gebruikt worden voor het ontwikkelen van nieuwe interventies. Door ontwikkelen van bestaande interventies kan wel.

Er is geen beoordelingscriterium gericht op de prioritering van de kennisvragen.

Het heeft de voorkeur dat alle partners bekend en betrokken zijn bij het indienen van het projectidee. De commissie beoordeelt namelijk de samenstelling van de samenwerking. En kan ook adviseren om aanvullende partners te betrekken. Het is aan u te onderbouwen dat de vereiste expertises voldoende vertegenwoordigd zijn.

Een academische werkplaats is een samenwerkingsverband tussen verschillende (onderzoeks)organisaties en professionals. Dit is geen onderzoeksorganisatie. Binnen de subsidieoproep kan de academische werkplaats zelf dus geen aanvraag indienen, maar dient dit gedaan te worden door een onderzoeksorganisatie zoals een universiteit of hogeschool.

U kunt het formulier vinden in MijnZonMw. Om het aanvraagformulier te kunnen invullen dient u inloggen bij Mijn ZonMw.

Als u zich nog niet (eerder) geregistreerd hebt, maak dan eerst een account aan door te klikken op “Naar mijn ZonMw”. In MijnZonMw ziet u alle oproepen die op dit moment open staan voor indienen. Voor het aanvraagformulier van deze subsidieoproep gaat u naar preventieprogramma 7 > alcoholpreventie – Onderzoek naar kennishiaten.

U kunt daar ook eventueel een Word document downloaden van het formulier.

U kunt het formulier vinden in MijnZonMw (zie vraag hierboven). Alle velden dienen ingevuld te worden. Bij elk veld staat een korte beschrijving van de inhoud die we daar van u verwachten. De velden kunt u voor het projectidee redelijk beknopt houden. Relevantie met betrekking tot de subsidieoproep weegt voor deze fase zwaarder dan kwaliteit.