Communicatie projecten

Heeft u een project binnen een programma van ZonMw? Wij informeren u over welke afspraken er zijn op het gebied van communicatie over uw project. Daarnaast vindt u een instructie over het schrijven van projectsamenvattingen, inclusief onze logo's en schrijfregels.

Naamsvermelding

Het noemen van de naam van ZonMw is een formeel onderdeel van de subsidiebepalingen. De breedte van de activiteiten in gezondheidsonderzoek en het zorgveld is een van de kenmerken van ZonMw. We willen hier helder over zijn. Daarom vragen we u, als projectleider, om helder te communiceren dat het project (mede) mogelijk is gemaakt door ZonMw. 

Dat betekent dat op alle producten, zoals websites, presentaties, publicaties en databases, wordt aangegeven dat het door ZonMw is gefinancierd. Hierbij moet u ook het dossiernummer/projectnummer vermelden.

Voorbeeld notatie

 • Gefinancierd door ZonMw: 08391062310002.
 • Funded by the Dutch Organisation for knowledge and innovation in health, healthcare and well-being (ZonMw): 08391062310002. 

Let op de correcte spelling van onze organisatienaam, zowel in het Nederlands als Engels. 

Korte beschrijving activiteiten van ZonMw

Uiteraard kunt u een korte toelichting op onze organisatie geven. Hiervoor gebruikt u onderstaande tekst.

Met kennis werken aan een goede gezondheid voor iedereen. Daar staat ZonMw voor. ZonMw programmeert en financiert onderzoek en vernieuwing in gezondheid, zorg en welzijn, stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis en signaleert waar kennis nodig is. ZonMw heeft als belangrijkste opdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Logo's

U kunt het logo van ZonMw in presentaties, drukwerk en in andere media gebruiken. Het logo is in diverse bestandsformaten te downloaden, afhankelijk van de toepassing. Deze staan aan de rechterkant op deze pagina. Een vector-bestand (ai-bestand voor drukwerk) kunt u via huisstijl@zonmw.nl opvragen. 

Aanleveren producten

Heeft uw project producten opgeleverd? Lever deze via 'Mijn ZonMw' bij ons aan. De producten worden niet als fysieke rapporten of presentaties aangeleverd, maar als een URL hiernaartoe of een DOI-code. Let op: het aanleveren van uw producten is verplicht tot 4 jaar na afloop van uw project.

Handleiding Mijn ZonMw

Bent u op zoek naar de handleidingen van Mijn ZonMw voor het starten of afronden van uw project? Deze staan op de pagina Mijn ZonMw. 

> Bekijk de handleidingen van Mijn ZonMw 

Social Media

Zet u sociale media in om uw project meer bekendheid te geven? ZonMw is actief op LinkedIn, X (Twitter) en Facebook. Volg onze pagina's en like en deel onze berichten. 

Wij stellen het ook op prijs vermeld te worden in uw berichten middels @zonmw. Uiteraard helpen we u graag uw bereik te vergroten door deze berichten te liken of te delen. Zo hebben wij ook themagerichte LinkedIn-pagina's om uw project gerelateerde nieuws onder een specifieke doelgroep kenbaar te maken. Zo dragen wij bij aan het vergroten van de impact van uw project.

Persberichten

Persberichten die door ons worden verstuurd, worden vooraf altijd afgestemd met onze woordvoerder. Bij persberichten van derden stellen wij een naamsvermelding en korte beschrijving van onze activiteiten als voorwaarde. Voor nadere pers- en mediavragen neemt u contact op met onze woordvoerder.

Telefoon: 06 34 58 64 23 
E-mail: pers@zonmw.nl

Medewerking interviews, blogs, vlogs en video's

Wij laten regelmatig interviews schrijven of video's maken om projecten uit te lichten en meer achtergrondinformatie te geven over bepaalde onderwerpen. Deze interviews en video's worden gebruikt voor de website, bijeenkomsten en relatiemagazine Impuls. Daarnaast verspreiden wij deze artikelen en video's via onze nieuwsbrieven en social media kanalen. U kunt worden benaderd om hieraan deel te nemen. Deelname is niet verplicht, maar stellen we zeker wel op prijs. 

Projectomschrijving website ZonMw

ZonMw publiceert in principe alle projecten op haar website, in de projectendatabank, met een duidelijke samenvatting. Deze samenvatting is bedoeld voor een breed geïnteresseerd publiek. Deze samenvatting omvat 1.000 karakters inclusief spaties en beantwoord tenminste de volgende vragen:

 • Waarom wilt u dit project doen?
 • Welke resultaten hoopt u dat dit project oplevert?
 • Waarom is dit project van belang voor patiënten/cliënten en hun naasten?
 • Hoe gaat u dit project uitvoeren?

Graag stellen wij het op prijs als u de schrijfregels van ZonMw toepast tijdens het schrijven van de samenvattingen. Deze vindt u aan de rechterkant op deze pagina. 

Huisstijl- en schrijfregels

Begrijpelijke teksten die eenvoudig en snel te vinden zijn, zijn belangrijk voor de websitebezoeker. ZonMw heeft tips en richtlijnen voor iedereen die teksten voor de website www.zonmw.nl schrijft.

 • Zet de belangrijkste informatie aan het begin van de tekst.
 • Controleer de tekst op spelfouten. 
 • Wij-vorm - Schrijf niet vanuit de wij-vorm, maar vanuit de zij-vorm. Zo is het duidelijk voor de lezer dat ZonMw het project niet uitvoert.
 • Projecttitels - Schrijf korte projecttitels, maximaal 100 tekens inclusief spaties. Deze titels vormen de basis van de URL van de pojectpagina. Lange titels hebben invloed op de vindbaarheid van een online pagina. 
 • Zinnen - Schrijf korte zinnen van ongeveer 10 - 12 woorden
 • Alinea's - Schrijf korte alinea's van maximaal 6 regels.
 • Schrijf actieve zinnen, met zo min mogelijk hulpwerkwoorden, dus geen ‘zullen’, ‘zouden’, ‘worden’ etc.
 • Vervang ouderwetse woorden door modernere woorden. 
 • Vermijd moeilijke woorden of leg deze uit.
 • Vermijd vakjargon waar mogelijk. 
 • Vermijd tangconstructies
 • Gebruik opsommingen met bullets waar noodzakelijk. Dit is overzichtelijk voor de lezer.
 • Beperk het gebruik van anderstalige termen, zoals Engelse termen waar een goed Nederlands woord voor is (monitoren, upgraden, human resource management, etc.).
 • Tussen haakjes - Zet woorden zo min mogelijk tussen haakjes. Maak hier 2 zinnen van. 
 • Vermijd tijdsaanduidingen zoals ‘gisteren’, ‘binnenkort’ en ‘dit najaar. 
 • Getallen en bedragen tot 1 miljoen schrijven we in cijfers. 
 • Notatie percentages: 10%.
 • Rangtelwoorden schrijven we voluit. Voorbeeld: tweede.
 • Typen scholen en onderwijs schrijven we altijd met kleine letters, behalve aan het begin van een zin

Contact

Contact huisstijl

Neem bij vragen over de huisstijl contact met ons op.
huisstijl [at] zonmw.nl